مدل سازی عنصر محدود

در این صفحه تعداد 683 مقاله تخصصی درباره مدل سازی عنصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی عنصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Vibration white finger; Dynamic mechanical analysis; Finger mechanical properties; Artificial finger; Finite element modelling; Finger-transmitted vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Stiffness reduction; Tapered steel members; Inelastic buckling; Imperfections; Residual stresses; Finite element modelling; Tapered steel frames;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Tubular glass columns; Buckling experiments; Column buckling; Monolithic glass; Bundled glass; Finite element modelling; Column buckling curves;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Cold-formed steel; Combined loading; Continuous strength method (CSM); Cross-section resistance; Finite element modelling; Reliability analysis; Simply supported beams; Strain hardening; Stub columns;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Engineered cementitious composites; Hybrid engineered cementitious composites; ECC; PVA fibre; Steel fibre; High temperature; Compression; Bending; Tensile; Finite element modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Finite element modelling; Precast concrete; Beam-to-column connection; Cyclic behavior; Softened damage-plasticity model; Bond-slip effect; Post-cast interface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Porosity defects; Stress concentration factor; Additive manufactured Ti-6Al-4V; Finite element modelling; Fatigue life prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Wind turbine blades; Blade element momentum theory; Finite element modelling; Aerodynamic loads; Wind turbine performance; Fatigue damage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Additive manufacturing; Energy absorption; Finite element modelling; Selective laser melting; Triply periodic minimal surface (TPMS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی عنصر محدود; Proximal junction kyphosis; Spinal fusion; Transverse process hooks; Pedicle screws; Finite element modelling; Porcine lumbar spine;