مدل های عنصر محدود

در این صفحه تعداد 81 مقاله تخصصی درباره مدل های عنصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل های عنصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Carpentry joints; Short-corner dovetail joint; Saddle notch corner joint; Finite element models; Polynomial chaos expansion; Global sensitivity analysis; Sobol' indices; Architectural heritage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Inverse problems; Extended and unscented Kalman filtering; Marginalization; Bayesian inference; Finite element models; Dynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Sheet metal forming; Elastic tooling; Structural analysis; Surface compensation; Friction; SMF; sheet metal forming; FE-models; finite element models; AutoForm; AutoFormplus R6.0; 3D; three-dimensional; 2D; two-dimensional; Volvo; Volvo Cars; Hypermesh; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Finite element models; Tibiofemoral contact; Pore pressure; Maximal principal strain; Fluid velocity; Tissue-engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Side impact crash; Pre-crash position; Human body model; Finite element models; Thorax response; Passive restraints; Side airbag; Thoracic airbag;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; AAG joint shells; Buckling performance; Finite element models; Parametric studies; Theoretical formulae; Semi-rigid joints;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Hollow sections; Slabs; Shear strength; Prestressed concrete; Precast concrete; Finite element models; Fracture mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; 3D woven composite; Meso-scale; Geometry repair; Finite element models; Effective elastic properties; As-woven reinforcement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; Partially-restrained connection; Bolted beam-to-column connection; Finite element models; Components slippage; Parametric analysis; Rotational stiffness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های عنصر محدود; mitral valve prolapse; mitral valve repair; mitral neochordoplasty; suture length; finite element models; cMRI; cardiac magnetic resonance imaging; CoA; coaptation area; DN; double neochorda; ePTFE; expanded polytetrafluoroethylene; FE; finite element; Fe