برونکوسکوپی انعطاف پذیر

در این صفحه تعداد 78 مقاله تخصصی درباره برونکوسکوپی انعطاف پذیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برونکوسکوپی انعطاف پذیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; AUCRSS; area under the Ramsay sedation score curve; AUCRSS/m; area under the Ramsay sedation score curve per minute; AUCROC; area under the receiver operating characteristic curve; BTS; British Thoracic Society; FB; flexible bronchoscopy; IBW; ideal body
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Airway foreign body; Flexible bronchoscopy; Foreign body retrieval; Non-invasive ventilation; PhO2 -NC-AC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; children; cough; evidence-based; guidelines; management; FB; flexible bronchoscopy; KQ; key question; PBB; protracted bacterial bronchitis; RCT; randomized controlled trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; cough; evidence based; systematic review; treatment; BAL; bronchoalveolar lavage; FB; flexible bronchoscopy; KQ; key question; NNT; number-needed-to-treat; PBB; protracted bacterial bronchitis; RCT; randomized controlled trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Bronchoscopy; Disinfection; Microbiological monitoring; Quality control; Cost analysis; APIC; Association for Professionals in Infection Control; FB; Flexible bronchoscopy; SEPAR; Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Electromagnetic navigation; Bronchoscopy; Pulmonary nodule; Transthoracic biopsy; ACCP; American College of Chest Physicians; AE; adverse event; ALL IN ONE; A Multicenter, Prospective Trial of Electromagnetic Bronchoscopic and Electromagnetic Transthoraci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Broncoscopia flexible; Lesiones pulmonares periféricas; Ecografía endobronquial; Fluoroscopia; Rendimiento diagnóstico; Flexible bronchoscopy; Peripheral pulmonary lesions; Endobronchial ultrasound; Fluoroscopy; Diagnostic yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Flexible bronchoscopy; Peripheral pulmonary lesions; Endobronchial ultrasound; Fluoroscopy; Diagnostic yieldBroncoscopia flexible; Lesiones pulmonares periféricas; Ecografía endobronquial; Fluoroscopia; Rendimiento diagnóstico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Flexible bronchoscopy; Hematopoietic stem cell transplantation; Pulmonary infiltrateBroncoscopia flexible; Trasplante de células madre hemopoyéticas; Infiltrado pulmonar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Broncoscopia flexible; Trasplante de células madre hemopoyéticas; Infiltrado pulmonar; Flexible bronchoscopy; Hematopoietic stem cell transplantation; Pulmonary infiltrate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Tracheobronchial stenosis; Lung cancer; Interventional pulmonology; Flexible bronchoscopy; Ultraflex stent; Stridor; Estenosis traqueobronquial; Cáncer de pulmón; Pulmonología intervencionista; Broncoscopia flexible; Prótesis Ultraflex; Estridor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Estenosis traqueobronquial; Cáncer de pulmón; Pulmonología intervencionista; Broncoscopia flexible; Prótesis Ultraflex; EstridorTracheobronchial stenosis; Lung cancer; Interventional pulmonology; Flexible bronchoscopy; Ultraflex stent; Stridor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; Broncoscopia; Carcinoma broncogenicol; Broncoscopia flexible; Biopsia transbronquial; Ultrasonografia endobronquial (USEB); Bronchoscopy; Bronchogenic carcinoma; Flexible bronchoscopy; Transbronchial biopsy; Endobronchial ultrasonography (EBUS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; children; flexible bronchoscopy; mechanical ventilationCV, coefficient of variation; ETT, endotracheal tube; FRC, functional residual capacity; PC, pressure control; PEEP, positive end-expiratory pressure; PIP, peak inspiratory pressure; VC, volume contro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برونکوسکوپی انعطاف پذیر; bronchoscopy; conscious sedation; outpatients; randomized trial; ANOVA; analysis of variance; FB; flexible bronchoscopy; N2O; nitrous oxide/oxygen mixture; NS; not significant; Spo2; transcutaneous oxygen saturation; T0; 5 min before the procedure; T1; pa