فلورسانس در هیبریداسیون در محل

در این صفحه تعداد 969 مقاله تخصصی درباره فلورسانس در هیبریداسیون در محل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلورسانس در هیبریداسیون در محل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; infantile mesenchymal tumor; lipofibromatosis-like neural tumor; pediatric skin tumor; LPF; lipofibromatosis; LPF-NT; lipofibromatosis-like neural tumor; FISH; fluorescence in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; CD34; dermatofibrosarcoma protuberans; platelet-derived growth factor-β; spindle cell tumor; COL1A1; collagen 1 α1; DF; dermatofibroma; DFSP; dermatofibrosarcoma protuberans; FISH; fluorescence in situ hybridization; JXG; juvenile xanthogranuloma; PDGFB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; MET; MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase; FISH; fluorescence in situ hybridization; EGFR; epidermal growth factor receptor; PCR; polymerase chain reaction; TCGA; The Cancer Genome Atlas; VEGF; vascular endothelial growth factor; CEP7; chromosome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Acetoclastic methanogens; Fluorescence in situ hybridization; Nonylphenol diethoxylate; Proteobacteria; Quantitative PCR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; 7 + 3; cytarabine 7 days and daunorubicin (3 days); AE; adverse event; alloHSCT; allogeneic hematopoietic stem cell transplant; AML; acute myeloid leukemia; AML-MRC; AML with myelodysplasia-related changes; AR; allelic ratio; BSC; best supportive care
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; CL; cluster; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; DAMO; denitrifying anaerobic methane oxidation; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GHG; greenhouse gas; GWP; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Hydrolyzed-HMT; hydrolyzed heat-moisture-treated rice flour; Hydrolyzed 36 h-HMT; hydrolyzed for 36 h and heat-moisture-treated rice flour; FISH; fluorescence in situ hybridization; SCFAs; short-chain fatty acids; RDS; rapidly digestible starch; SDS; sl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; ARB; Antibiotic Resistant Bacteria; ARGs; Antibiotic Resistance Genes; BOD; Biological Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; epicPCR; Emulsion, paired isolation and concatenation Polymerase Chain Reaction; FISH; Fluorescence in situ hybridization; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AIHA; autoimmune hemolytic anemia; B2M; β2-microglobulin; BR; bendamustine and rituximab; BTK; Bruton tyrosine kinase; CLL; chronic lymphocytic leukemia; CR; complete remission; FCR; fludarabine; cyclophosphamide; and rituximab; FISH; fluorescence in sit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Metabolism; DCA; Infection; Microbiome; BW; body weight; CONV-Biota; conventionalized microbiota; Aero-Biota; aerobic CONV-Biota; Anaero-Biota; anaerobic CONV-Biota; CA; cholic acid; CFU; colony-forming unit; DCA; deoxycholic acid; FISH; fluorescence in s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; urinary bladder neoplasms; in situ hybridization; fluorescence; biomarker; tumor; nuclear matrix protein 22; bladder tumor-associated antigen; ACM; all cause mortality; BTA; bladder tumor antigen; CSM; cancer specific mortality; FISH; fluorescence in situ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; A; astrocytoma; AA; anaplastic astrocytoma; AO; anaplastic oligodendroglioma; AOA; anaplastic oligoastrocytoma; EGFR; epidermal growth factor receptor; FISH; fluorescence in situ hybridization; MGMT; O6-methylguanine-DNA methyltransferase; MMP9; matrix me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; melanocytic hyperplasia; melanoma; melanonychia; nail; pediatric; subungual; ALMP; atypical lentiginous melanocytic proliferation; FISH; fluorescence in situ hybridization; MIS; melanoma in situ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AFP; α-fetoprotein; AFP-GC; α-fetoprotein-producing gastric cancer; CGA; conventional gastric adenocarcinoma; CLDN6; claudin-6; CNV; copy number variation; FFPE; formalin-fixed, paraffin-embedded; FISH; fluorescence in situ hybridization; GAED; gastric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AUC; area under the curve; CA19-9; carbohydrate antigen 19-9; CAF; cancer associated fibroblast; CD; cluster of differentiation; CEA; carcinoembryonic antigen; CEP8; chromosome enumeration probe 8; cfDNA; cell free DNA; cfNA; cell-free nucleic acid; CK; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Low-grade fibromyxoid sarcoma; Gastrointestinal stromal tumors; DOG1; Immunohistochemistry; Fluorescence in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; ALK; anaplastic lymphoma kinase; DCTN1; dynactin 1; EGFR; epidermal growth factor receptor; EML4; microtubule-associated protein-like 4; FISH; fluorescence in situ hybridization; GLCI; Guangdong Lung Cancer Institute; HELP; hydrophobic EMAP-like protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Pregnancy; Bovine; Fluorescence in situ hybridization; Massive parallel sequencing; 16S rRNA; Contamination; Bacteria; Fusobacterium necrophorum; Porphyromonas levii; Trueperella pyogenes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; CIB; chromosome isolation buffer; DCA; dicentric chromosome assay; EDF; extended depth of field; FDCA; flow dicentric chromosome assay; FISH; Fluorescence in situ Hybridization; IFC; imaging flow cytometry; PNA; peptide nucleic acid; Chromosome aberration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Leukaemia; Phenotype; Fluorescence in situ hybridization; Acute promyelocytic leukaemia; Nucleophosmin; Imaging flow cytometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Polymeric substrate; Nitrification; Activated sludge; Quantitative polymerase chain reaction; Fluorescence in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Plant growth promotion; Annual ryegrass colonization; Pseudomonas; Paenibacillus; Sphingomonas; Fluorescence in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Array-CGH; array-based Comparative Genomic Hybridization; FISH; Fluorescence In Situ Hybridization; ISCN; International System for Human Cytogenomic Nomenclature; UCSC; University of California, Santa Cruz; TTK; TTK Protein Kinase; BCKDHB; Branched Chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Prenatal diagnosis; Microarray comparative genomic hybridization; Abnormal ultrasounds; Characterization of chromosomal rearrangements; aCGH; Microarray comparative genomic hybridization; CNV; Copy number variation; CPDPN; Pluridisciplinary centers for pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; CIM; critical illnesses myopathy; CT; computed tomography; FISH; fluorescence in situ hybridization; FNAB; fine needle aspiration biopsy; FNAC; fine needle aspiration cytology; MRH; multicentric reticulohistiocytosis; MRI; magnetic resonance imaging; OS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Primary immune deficiency; telomere length; cartilage-hair hypoplasia; mitochondrial RNA processing endoribonuclease; lymphocyte; CHH; Cartilage-hair hypoplasia; FISH; Fluorescence in situ hybridization; GAPDH; Glyceraldehye-3-phosphate dehydrogenase; lnc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; EPI; enhancer-promoter interaction; E-P; enhancer-promoter; 5C; Carbon Copy Chromosome Capture Conformation; ChIA-PET; Chromatin Interaction Analysis by Paired-End Tag Sequencing; FISH; Fluorescence In Situ Hybridization; ChIP-seq; chromatin immunoprecipi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; ASCT; autologous stem cell transplant; CR; complete response; CT; computed tomography; DPd; daratumumab, pomalidomide, and dexamethasone; DRd; daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone; DVd; daratumumab, bortezomib, and dexamethasone; ERd; elotuzumab,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; CS; Currarino Syndrome; MNX1; Motor Neuron and Pancreas Homeobox; Mb; Megabase; SNV; single nucleotide variant; ETV3L; ETS Variant 3 Like; ARID5A; AT-rich interactive domain-containing protein 5A; NCAPD3; non-SMC condensin II complex subunit D3; ARM; Anor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; TIO; tumor-induced osteomalacia; FGF23; fibroblast growth factor 23; 1,25-OH2-vitamin D; 1,25(OH)2D; FGFR1; fibroblast growth factor receptor-1; PTH; parathyroid hormone; TmP/GFR; tubular maximum reabsorption of phosphate to glomerular filtration rate; FD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AF; acidogenic fermentation; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; FF; feast & famine; FISH; fluorescence in situ hybridization; fOMW; fermented olive oil mill wastewater; HB; hydroxybutyrate; HRT; hydraulic retention time; HV; hydroxyvalerat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AT; ataxia telangiectasia; BER; base excision repair; BFB; breakage-fusion-bridge; BMDCs; bone marrow-derived cells; BS; Bloom syndrome; CIN; chromosome instability; CNS; central nervous syste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; ABS; anastomotic biliary stricture; BBS; benign biliary stricture; CP; chronic pancreatitis; EUS-FNA; EUS-guided FNA; FCSEMS; fully covered self-expandable metal stent; FISH; fluorescence in situ hybridization; IgG4-SC; IgG4-related sclerosing cholangitis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Dicentric chromosome; Acute myeloid leukemia; Fluorescence in situ hybridization; Centromere; Chromosome rearrangement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AMP; antimicrobial protein; EPI-/- mice; mice lacking envoplakin, periplakin, and involucrin; FISH; fluorescence in situ hybridization; MPO; myeloperoxidase; NKG2D; natural killer group 2D; SPF; specific pathogen free; TPA; tetradecanoylphorbol-13-acetate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; MD; Marek's disease; MDV; Marek's disease virus; HVT; herpesvirus of turkey; dpi; days post-infection; vv; very virulent; MHC; major histocompatibility complex; IRL; inverted repeats long; IRS; inverted repeats short; TRL; terminal repeats long; TRS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Array comparative genomic hybridization; congenital heart defects; prenatal diagnosis; genetic counselling; CGH; comparative genomic hybridization; CHD; congenital heart disease; CNV; copy number variant; FISH; fluorescence in situ hybridization; VOUS; va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Diagnostically challenging melanocytic lesions; Fluorescence in situ hybridization; Immunohistochemistry; Melanoma; Nevus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; CFE; colony forming efficiency; CIN; chromosomal instability; CSC; cancer stem cell; ELDA; extreme limiting dilution assessment; FISH; fluorescence in situ hybridization; HNSCC; head and neck squamous cell carcinoma; IR; ionizing radiation; NSCLC; non-sma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; Angiomatoid fibrous histiocytoma; Pulmonary neoplasms; Fluorescence in situ hybridization; EWSR1; Soft tissue neoplasms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلورسانس در هیبریداسیون در محل; AMV; alfalfa mosaic virus; ARDRA; amplified ribosomal DNA restriction analysis; ARISA; automated ribosomal intergenic spacer analysis; Bt; Bacillus thuringiensis; CaMV; cauliflower mosaic virus; CFUs; colony-forming units; CLPP; community-level physiologi