میکروسکوپ فلورسانس

در این صفحه تعداد 526 مقاله تخصصی درباره میکروسکوپ فلورسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروسکوپ فلورسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; TRAF; TNF receptor-associated factor; JNK; c-Jun N-terminal kinase; LUV; large unilamellar vesicles; GUVs; giant unilamellar vesicles; BBMs; brush border membranes; DOPC; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; POPC; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; Copper and zinc imidazo[1,2-a]pyridines; Multicomponent coupling reactions; Breast cancer (MCF-7 and MDA-MB-231); Leukemia (K562 and HL-60) and colorectal cancer (HT-29); Apoptosis; Necrosis and paraptosis; Fluorescence microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; Endoplasmic reticulum; Familial hypercholesterolemia; Fluorescence microscopy; LDL; Modeling; Mutations; Signal sequence; BSA; bovine serum albumin; CHO; chinese hamster ovary; ER; endoplasmic reticulum; EYFP; enhanced yellow fluorescent protein; FH; fami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; MPS, membrane permeable sequence; m7G, 7-methylguanosine; m7GpppG, P1-7-methylguanosine-5′ P3-guanosine-5′ triphosphateCell penetrating peptides; Cap analogue; Synthetic lipid bilayer; Fluorescence microscopy; Peptide-oligonucleotide conjugate; Membrane t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; NETs; neutrophil extracellular traps; FXII; factor XII; FXI; factor XI; FX; factor X; FX-GD; Gla-less FX; FVIIa; factor VIIa; APC; Activated protein C; APC-GD; Gla-less APC; PMA; phorbol 12-myristate 13-acetate; PKC; protein kinase C; Gla-domain; γ-carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; AMP; antimicrobial peptide; pmf; proton-motive force; MIC; minimum inhibitory concentration; P/L; peptide to lipid ratio; s-EZRDM; EZ-rich, defined medium optimized for growth of B. subtilis; Antimicrobial peptide; Alamethicin; Real-time imaging; Single-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; Hybrid artificial photosynthetic membranes; Purple photosynthetic bactria; LH2 complex; LH1-RC complex; Pigment–protein complexes; High resolution AFM; Fluorescence microscopy; Excitation energy transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; In vitro neurotoxicity; Intracellular calcium concentration ([Ca2+]i); Plate reader; Fluorescence microscopy; Chemical screening methods; High-throughput testing strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ فلورسانس; 2D, 2-dimensional; 3D, 3-dimensional; CAM, chick chorioallantoic membrane; EED, embryonic development day; FE, finite element; SEM, scanning electron microscopyScanning electron microscopy; Fluorescence microscopy; Micromechanics; Chorioallantoic membrane