عملکرد کوانتومی فلورسانس

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره عملکرد کوانتومی فلورسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد کوانتومی فلورسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Pyrrolidinonyl; Phthalocyanine; Gold nanoparticles; Photophysical property; Nanoconjugate; Fluorescence quantum yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Microscope; Fluorescence; Cryogenic temperature; Photosystem segregation; PS; photosystem; ST; state transition; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; LHCII; light-harvesting chlorophyll a/b complex II; FLIM; fluorescence lifetime imaging; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Stokes shift; Fluorescence quantum yield; TICT; PICT; Dual fluorescence; Planarized Intramolecular Charge Transfer (PLICT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Cinnamoyl pyrones; Solvatochromic effect; Molecular spectroscopy; Fluorescence emission properties; Fluorescence quantum yield; Hydrogen bonding interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Diphenylacetylenes; Diphenylbuta-1,3-diynes; Absorption; Fluorescence spectra; Fluorescence quantum yield; Temperature measurements; Activation energy; Excited state; Conformational changes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Squarylium dyes; Fluorescence; Intramolecular charge transfer; Radical cation; Fluorescence quantum yield; π–π interaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; Bisimidazole; Fluorescence; Crystal structure; Lophine; Fluorescence quantum yield; Quantum chemical calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; PS II; Photosystem II; PS I; Photosystem I; RC; Reaction centre; PBS; Phycobilisome; PBU; Uncoupled fraction of phycobilisome; PC; Phycocyanin; APC; Allophycocyanin; LHC; Light harvesting complex; Chl; Chlorophyll; FM; Maximal fluorescence emission (close
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; ZnPc; zinc phthalocyanine; Pc; phthalocyanine, bromocresol purple; BCP; laser induced optoacoustic spectroscopy; LIOAS; time-dependent density functional theory - TD-DFT; UV-vis absorption; In-situ light absorption; Fluorescence quantum yield; Fluores
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد کوانتومی فلورسانس; a.i.; arbitrary intensity; a.u.; arbitrary unit; ASL; arterial spin labeling; ATWLPPR; H-Ala-Thr-Trp-Leu-Pro-Pro-Arg-OH; BAT; brain adjacent tumor; Cr; creatine; CT; Computed tomography; DTPA; diethylene triamine pentaacetic acid; DTPADA; diethylenetriami