سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در این صفحه تعداد 764 مقاله تخصصی درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سرمایه گذاری مستقیم خارجی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Political risk; Multinational enterprise; Experience; Political capabilities; Foreign direct investment; Scope of internationalization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Foreign direct investment; Inward FDI; Knowledge spillovers; Knowledge transfer; Technological innovation
مقالات ISI سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Foreign direct investment; Economic growth; Total factor productivity; Bayesian inference; Dynamic panel data; C11; C23; O47; O55;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Foreign direct investment; FDI attractiveness; Institutions; Institutional environment; Location choice; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Joint venture; Foreign direct investment; Japan; Bargaining power; Technology spillover; Market structure; F23; C7; L2; F68;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Policy risk; Experience; Intensity; Diversity; Foreign direct investment; Multinational enterprises; Scope of internationalization; Political capabilities; Political risk; Organizational learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; O12; O14; O25; O32; O33; L24; L52; Technology diffusion; Research and development; Joint ventures; Foreign direct investment; Industrial policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه گذاری مستقیم خارجی; Low and middle income countries; Foreign direct investment; Instrumental variables; Population health; Development; Panel data regression;