فرمولاسیون

در این صفحه تعداد 1251 مقاله تخصصی درباره فرمولاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرمولاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; PEG; polyethylene glycol; PBS; phosphate buffer saline; RT; room temperature; RH; relative humidity; OD600; optical density at a wavelength of 600 nm; XRD; X-ray diffractometry; MW; molecular weight; Tg; glass transi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; formulation; pharmacokinetics; liposomes; proteins; pharmacodynamics; rhGAA; recombinant human acid α-glucosidase; PI; phosphatidylinositol; FVIII; factor VIII; GAA; acid α-glucosidase; 4-MUG; 4-methylumbelliferyl-α-d-glucopyranoside; PI-rhGAA; PI lipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; analytical biochemistry; analytical chemistry; biopharmaceuticals characterization; biophysical models; formulation; microfluidics; monoclonal antibody; physical characterization; physicochemical properties; protein aggregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; protein formulation; multivariate analysis; biotechnology; stability; excipients; formulation; quality by design; protein excipient interactions; pharmaceutical sciences; biopharmaceuticals characterization; L-Histidine (PubChem CID: 6274); L-Histidine hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; calorimetry (DSC); content uniformity; dissolution; excipients; formulation; FTIR; drug delivery systems; LC-MS; mechanical properties; oral drug delivery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; freeze-drying/lyophilization; formulation; protein delivery; mucosal drug delivery; stabilization; solid dosage form; solid state stability; BP; British Pharmacopoeia; CG; carrageenan; EC50; half-maximal effective concentration; FDI; fast-dissolving inser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; agent type; Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) code; clinical development; formulation; International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH); multi-regional clinical trial (MRCT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; amorphous; deamidation; dehydration; freeze drying/lyophilization; formulation; peptides; physical characterization; protein formulation; solid state Stability; acid/base;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; nanoparticles; mixing; protein delivery; peptide delivery; formulation; particle size; polymeric drug carrier; FNP; Flash NanoPrecipitation; CIJ; confined impinging jets; MIVM; Multi-Inlet Vortex mixer; NP(s); nanoparticle(s); BCP; block copolymer; PS-PEG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; anti-infectives; bioavailability; clinical pharmacokinetics; formulation; oral absorption; pharmacokinetics; HCV; hepatitis C virus; GT; genotype; DAA; direct-acting antiviral; RBV; ribavirin; GLE; glecaprevir; PIB; pibrentasvir; Cmax; maximum plasma conc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; biopharmaceutical characterization; particle sizing; formulation; surfactants; protein formulation; mAb; ATR; attenuated total reflection; DP; drug product; FFA; free fatty acids; GC-MS; gas chromatography mass-spectrometry; IPA; iso-propylalcohol; LOQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; Lipid nanoparticles; Formulation; Poorly soluble drug; Lipid nanoemulsion; Diffusion coefficient; Noyes-Whitney equation; Surface area; Micellar solubilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; cocrystals; sustained release formulation; structure-property relationship; stability; suspension; formulation; physicochemical properties; X-ray powder diffractometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; liposomes; encapsulation; toxicity; controlled release/delivery; injectables; stability; formulation; LUV AS; ammonium sulphate gradient liposomes; LUVDBCAS; ammonium sulphate gradient liposomes with dibucaine; AUEC; area under the effect curve; LUV 7.4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرمولاسیون; SOD; superoxide dismutase; SK; streptokinase; PEG; polyethylene glycol; CAR; peptide CARSKNK; BSA; Bovine serum albumin; PVA; polyvinylalcohol; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; PLGA; polylactic-co-glycolic acid; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin