اسید فوماریک

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره اسید فوماریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید فوماریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; BDC; 1,4-benzenedicarboxylate; BTC; benzenetricarboxylate; NDC; 1,4-naphthalenedicarboxylate; TPT; 2,4,6-tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine; MeIM; 2-methylimidazole; DOBDC; 2,5-dihydroxyterephthalate; TCPP; tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin; H2bpydc; 2,2′-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; AUC; area under the curve; BA; bioavailability; CCF; cocrystal former; DPI; dry powder inhalation; DPPC; dipalmitoyl phosphatidylcholine; DSC; differential scanning calorimetry; FA; fumaric acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; HPMC-P; hydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; MOFs; metal-organic frameworks; UiO; Universitetet i Oslo; HKUST; Hong Kong University of Science and Technology; MIL; Matérial Institut Lavoisier; CPM; crystalline porous material; CPO; coordination polymer oslo; CAU; Christian Albrechts University; ZIF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; AA; adipic acid; AcA; acrylic acid; AIBN; α,α′-azoisobutyronitrile; AM; additive manufacturing; BM; 4,4-bismaleimidodiphenylmethane; BMP; butyl-3-mercapto propionate; BPO; benzoyl peroxide; BOD; biochemical oxygen demand; CA; Candida Antarctica; CAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; Paper industry waste; Fumaric acid; Size reduction; Hydrolysis; Microwave; Fermentation; PPSW; Pulp and paper solid waste; FA; Fumaric acid; BDW; Biomass dry weight; MC; Moisture content; SSF; Solid state fermentation; SmF; Submerged fermentation; TC; Tot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; Antimicrobial and antioxidant activity; DPPH-radical; HPLC; Fumaric acid; Carvacrol; Primula auriculata; Fumaria vaillantii; Falcaria vulgaris;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید فوماریک; Ac; acetic acid; ADE; adenosine; ATP; adenosine-5′-triphosphate; ALA; alanine; ALL; allantoin; AA; ascorbic acid; ARG; arginine; ASN; asparagine; ASP; aspartate; CA; citric acid; CHN; choline; CRE; creatine; CR; creatinine; DDZ; daidzein; EtLAC; ethyl-l