مدل سازی رسوبده

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره مدل سازی رسوبده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی رسوبده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Additive manufacturing; Fused deposition modeling; 3D printing; Carbon fiber; Nylon; Aspect ratio; Crystallinity; Dispersion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Extrusion-based additive manufacturing; Fused deposition modeling; Numerical simulation; Deposition flow; Strand cross-section; Printing force;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; EFE; Equivalent fixture errors; NP; Non-deterministic Polynomial; FDM; Fused deposition modeling; CAD; Computer Aided Design; LH; Latin Hypercube; RMSE; Root-mean-square error; MSE; Mean square error; Error equivalence; Multiple error sources; Optimizatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Additive manufacturing/3D printing; Bioceramics; Metallic biomaterials; Biopolymers; Drug delivery; Tissue engineering; AM; Additive Manufacturing; SFF; Solid Freeform Fabrication; LM; Layered Manufacturing; RP; Rapid Prototyping; CAD; Computer Aided Desi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; FDM; fused deposition modeling; SLS; selective laser sintering; AM; additive manufacturing; MRI; magnetic resonance imaging; CT; computed tomography; FRESH; Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels; DLP; digital light processing; PCL; polycapr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; drug delivery systems; solid dosage form; extrusion; oral drug delivery; controlled release; 3D printing; personalized medicine; solidification of powder; fused deposition modeling; stereolithography; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; ABS; acryl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; 3D; Three-dimensional; AM; Additive manufacturing; CAD; Computer-aided designs; DICOM; Digital Imaging and Communication in Medicine; FDM; Fused Deposition Modeling; GM; Gross margin; MJM; Multi-Jet Modeling; PEKK; Polyetherketoneketone; SLA; Stereolithog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; HME; hot-melt extrusion; API; active pharmaceutical ingredients; 3DP; 3D-printed; EC; ethyl cellulose; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; FDM; fused deposition modeling; APAP; acetaminophen; BCS; Biopharmaceutics Classification System; HPLC; high-perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Polymer extrusion; Fused deposition modeling; ABS; Bond strength; Mechanical strength; Additive manufacturing; 3D printing; FDM; FFF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Fused Deposition Modeling; 3D printing; Zero-order release; Printed dosage form; 4D micro focus Computed Tomography (4D-CT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Magnetic scaffolds; Fused deposition modeling; Stereolithography; Nanocomposite; Poly(ɛ-caprolactone); Poly(ethylene glycol); Magnetic nanoparticles; Viscoelastic properties.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Fused deposition modeling; Thermally expandable microsphere; Thermal treatment; Mechanical properties; Foam materials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; zero-order release; sustained release; carbamazepine; three-dimensional printing; 3D printed scaffold; 3DP; three-dimensional printing; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; AED; anti-epileptic drug; CIJ; continuous inkjet printing; CNS; central nervous s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Additive manufacturing; Fused deposition modeling; Fiber Bragg sensor; Coefficient of thermal expansion; Glass transition temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی رسوبده; Fused deposition modeling; Barrel finishing; Roughness prediction; Finishing operation; Material removal estimation; Surface improvement;