پروتئین فیوژن

در این صفحه تعداد 55 مقاله تخصصی درباره پروتئین فیوژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین فیوژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن; 2D-LC; Two Dimensional Liquid Chromatography; ADC; Antibody Drug Conjugate; AEX; Anion Exchange Chromatography; BEH; Bridged Ethylene Hybrid (hybrid silica); BSA; Bovine Serum Albumin; BsAb; Bispecific Antibody; CQA; Critical Quality Attribute; EMA; Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن; mAb; monoclonal antibody; HAMA; human anti-mouse antibody; HACA; human anti-chimeric antibody; HAHA; human anti-humanized antibody; ADC; antibody-drug conjugates; Biologics; Monoclonal antibodies; Fusion proteins; Immunotherapy; Clinical immunology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن; α-Synuclein; Venus; Fusion proteins; Fluorescence single particle spectroscopy; Parkinson's disease; Aggregation inhibition; PD; Parkinson's disease; αSyn; α-synuclein; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; FIDA; fluorescence intensity distri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن; Monoclonal antibodies; fusion proteins; immunoglobulins; cytokines; autoimmunityAS, Ankylosing spondylitis; CHF, Congestive heart failure; CTLA-4, Cytotoxic T lymphocyte–associated antigen 4; DMARD, Disease-modifying antirheumatic drug; FDA, US Food and D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن; Leishmania; TOR; Fusion proteins; Biotinylation; OAA, oxaloacetate decarboxylase; GFP, green fluorescent protein; HRP, horseradish peroxidase; BSA, bovine serum albumin; SDS–PAGE, sodium dodecyl sulfate poly acrylamide gel electrophoresis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن; MshC; Mycothiol; Fusion proteins; Affinity purification; Mycothiol ligase; Complementation; Mycobacterium tuberculosis; Shuttle vector