گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز

در این صفحه تعداد 15 مقاله تخصصی درباره گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; APX; Ascorbate peroxidase; Asc-Glu pathway; ascorbate-glutathione cycle; EL; electrolyte leakage; CAT; catalase activit; DHAR; dehydroascorbate reductase; DREBs; dehydration responsive element binding proteins; DRE/CRT; dehydration responsive element; Gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; GSH; reduced glutathione; GSSH; oxidized glutathione; BSO; l-buthionine-sulfoximine; AsA; reduced ascorbate; DHA; oxidized ascorbate; DTNB; 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); FW; fresh weight; SOD; superoxide dismutase; POD; peroxidase; CAT; catalase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; PAPS; 3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate; DTNB; 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid); APAP; Acetaminophen; ALT; Alanine aminotrasferase; BSA; Bovine serum albumin; CCl4; Carbon tetrachloride; Ccr2; C-C chemokine receptor 2; CFB; Clofibrate; CD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; AS; anthranilate synthase; CM; chorismate mutase; DMS; dimethylsulfide; g-ECS; gamma-glutamylcysteine synthetase; GSH; glutathione; Hcys; homocysteine; Hser; homoserine; OAS; O-acetylserine; OPHS; O-phospho-homoserine; OPA; ortho-phthaldehyde; R; response
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; Leishmania guyanensis; Ornithine decarboxylase; Gamma-glutamylcysteine synthetase; Antimony-resistance; Trypanothione; Lg; Leishmania guyanensis; ODC; ornithine decarboxylase; GSH1; gamma-glutamylcysteine synthetase; SbIII; trivalent antimony; DFMO; α-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; (PhSe)2; diphenyl diselenide; BAEC; bovine aortic endothelial cells; GSH; reduced glutathione; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GGCS; gamma-glutamylcysteine synthetase; Diphenyl diselenide; Endothelial cells; Apoptosis; Peroxynitrit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; APN; aminopeptidase N; ARE; antioxidant response element; BCATm; mitochondrial branched chain aminotransferase; CCBL; cysteine S-conjugate beta-lyase; COX-2; cyclooxygenase-2; CP; cisplatin; CYP; cytochrome P450; DCVC; 1,2-dichlorovinylcysteine; DPD; dihy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; γGCS; gamma-glutamylcysteine synthetase; ARE; antioxidant responsive element; BAT; brown adipose tissue; CNC; Cap 'n' collar; COX; cytochrome c oxidase; CR; calorie restriction; CREB; cAMP response element-binding protein; ERRs; Estrogen-related rece
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاما گلوتامیل سیستئین سنتتاز; TR−; transport deficient hyperbilirubinemic rats; Mrp; multidrug resistance-associated protein; APAP; acetaminophen; APAP-GSH; acetaminophen glutathione; APAP-GLUC; acetaminophen glucuronide; ICG; indocyanine green; NAPQI; N-acetyl-p-benzoquinoneimine;