انتشار گازهای گلخانه ای

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره انتشار گازهای گلخانه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتشار گازهای گلخانه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Compound rotorcraft; Coaxial rotor; Performance simulation; Mission analysis; Gaseous emissions; Optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Gaseous emissions; Liquid area sources; Solid area sources; Odorants; Hood sampling; Wind tunnel; Mass transfer; Source term;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Tire pyrolysis oil; Compression ignition engines; Exhaust gas recirculation; Injection strategy; Gaseous emissions; Particulate matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; DIN; Deutsches Institut für Normung; ELPI; Electrical Low Pressure Impactor; HHV; higher heating value (kJ kg−1); LHV; lower heating value (kJ kg−1); PM; particulate matter; Qa; energy loss due to the sensible heat of flue gases (kJ kg−1); Qb; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; aTWC; after three-way catalyst; bTWC; before three-way catalyst; bTDC; Before Top Dead Centre; BSFC; Break Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CO; Carbon Monoxide; CO2; Carbon Dioxide; COV; Coefficient of Variance; CPC; Condensation Partic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; CADC; Common Artemis Driving Cycle; COPERT; computer programme to calculate emissions from road transport; CVS; Constant Volume Sampling; EC; Energy Consumption; ECU; Engine Control Unit; EU; European Union; EMEP/EEA; European Monitoring and Evaluation Pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; Crumb rubber; Bituminous mixtures; Gaseous emissions; Sanitary-environmental risk; Construction workers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; CVS; Constant Volume Sampling; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; DPF; Diesel Particulate Filter; ECU; Engine Control Unit; EGR; Exhaust Gas Recirculation; EUDC; Extra Urban Driving Cycle; Euro; Emission Standard; G-DI; Gasoline Direct Injection; NEDC; New E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار گازهای گلخانه ای; BTF; biotrickling filter; cin; inlet TMA concentration; cout; outlet TMA concentration; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; DMA; diethylamine; EBRT; empty bed residence time; EC; elimination capacity (gTMA·m-3·h-1); F; flow (m3·h-1); H; heig