گاستروانتریت

در این صفحه تعداد 474 مقاله تخصصی درباره گاستروانتریت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاستروانتریت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; Completion; Compliance; Medicaid; Rotavirus; United States; ACIP; Advisory Committee on Immunization Practices; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CPT; Current Procedural Terminology; DTaP; diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertussi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; Rotavirus; Gastroenteritis; Disease burden; Incidence; SurveillanceARSN, Asian Rotavirus Surveillance Network; CMS, Clinical Management System; HA, Hospital Authority; ICD9-CM, International Classification of Diseases; LOS, length of stay; PWH, Prince of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; DALYs; disability-adjusted life-years; DPT3; final dose of diphtheria, pertussis, and tetanus vaccination; EMR; Eastern Mediterranean region; GAVI; Global Alliance for Vaccines and Immunization; GDP; gross domestic product; ICER; incremental cost-effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; CD; Crohn's disease; IBD; Inflammatory bowel disease; UC; Ulcerative colitis; 5-ASA; 5-Amino-salicylic acid; aTNFα; Anti-tumor necrosis factor alpha; Cryptosporidium; Gastroenteritis; Inflammatory bowel disease; Crohn's disease; Ulcerative colitis; Nitaz