گاستروانتریت

در این صفحه تعداد 474 مقاله تخصصی درباره گاستروانتریت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاستروانتریت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; ARSN; Asian Rotavirus Surveillance Network; ATP; According-to-protocol; CCID50; Cell culture infectious dose; DTPa; Diphtheria-tetanus-acellular pertussis; DTPw; Diphtheria-tetanus-whole cell pertussis; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; GMCs; Geom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; Gastroentérite; Rotavirus; Incidence; Pédiatre; Médecine générale; France; Fardeau; Enfant; Nourrisson; Gastroenteritis; Rotavirus; Incidence; Paediatrician; General practitioner; France; Burden; Children; Infant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; CI, confidence interval; GE, gastroenteritis; RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction; RV, rotavirus; RVGE, rotavirus gastroenteritis; WHO, World Health OrganizationRotavirus; Lebanon; Gastroenteritis; Epidemiology; Middle East
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; Gastroenteritis; Tourist; Fecal Sample; PCR Assay; EAEC; enteroaggregative Escherichia coli; EHEC; enterohemorrhagic Escherichia coli; EPEC; enteropathogenic Escherichia coli; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli; PCR; polymerase chain reaction; qPCR; q
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاستروانتریت; UMV, Universal Mass Vaccination; MoH, Ministry of Health; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; ST, G serotypingRotavirus strains; Genotypes; Gastroenteritis; Nat