سمیت ژنتیکی

در این صفحه تعداد 2579 مقاله تخصصی درباره سمیت ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سمیت ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Glycidol; Micronucleus; Hb adducts; Genotoxicity; In vivo; Mice; ACN; acetonitrile; EO; ethylene oxide; FITC; fluorescein isothiocyanate; fMPCE; frequency of micronucleated polychromatic erythrocytes; Gly; glycidol; Hb; hemoglobin; i.p.; intraperitoneal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; CGA; chlorogenic acid; CSE; coffee silverskin extract; Endo III; Endonuclease III; Fpg; Formamidopyrimidine-DNA glycosylase; Benzo (a) pyrene; Chlorogenic acid; Coffee silverskin; DNA bases oxidative damage; Food ingredient; Genotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Lipid soluble tea polyphenol; Lipid soluble green tea extract; Rat; Subchronic toxicity; Genotoxicity; Mouse sperm abnormality assay; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; bw; body weight; DMSO; dimethyl sulfoxide; EGCG; (−)-ep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; UP; undecylprodigiosin; CBMN; cytokinesis block micronucleus; BN; binucleated cells; MN; micronuclei; CBPI; cytokinesis-block proliferation index; TBA; thiobarbituric acid; AP; apoptosis; CAT; catalase; Atmospheric pressure gas plasma; Genotoxicity; Free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; A549; human lung adenocarcinoma; ANOVA; analysis of variance; b.wt; body weight; BEAS-2B; human bronchial epithelial cells; CAs; chromosomal aberrations; CAT; catalase; CNTs; carbon nanotubes; Cu; copper; DMSO; dimethylsulfoxide; DNA; deoxyribonucleic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Oil palm; Polyphenols; Toxicity; Rat; Genotoxicity; Safety; 2-AA; 2-aminoanthracene; 2-NF; 2-nitrofluorene; 4-NQ; 4-nitroquinoline-1-oxide; 9-AA; 9-aminoacridine; ARA; arachidonic acid; bw; body weight; FDA; Food and Drug Administration; FOB; functional o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; AB; Alamar Blue; ANOVA; Analysis of variance; BBB; Blood brain barrier; CLM; Clomipramine; FCCP; Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazone; DCFDA; 3,7-Dichlorodihydrofluorescein diacetate; FLX; Fluoxetine; GSH; Glutathione; IC50; Inhibitor con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Nanotoxicology; Lipid nanocarriers; Lipoid® S75-3; Solutol® HS15; Captex® 8000; Genotoxicity; Micronucleus test; Single-cell gel electrophoresis; Cytotoxicity; MTS assay; Neutral red uptake assay; Trypan blue assay; Nitric oxide; Hill modelisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Paper mill effluents; Endocrine-disrupting compounds; Cytotoxicity; Genotoxicity; AFB1; aflatoxin B1; AOX; adsorbable organic halogen compounds; BaP; benzo [a] pyrene; BBP; benzyl butyl phthalate; BEHP; bis(2-ethylhexyl) phthalate; BOD; biochemical oxygen