سمیت ژنتیکی

در این صفحه تعداد 2579 مقاله تخصصی درباره سمیت ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سمیت ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Broccoli seed extract; Rat; Subchronic toxicity; Genotoxicity; Mouse sperm abnormality assay; 2-AA; 2-Aminoanthracene; 2-NF; 2-nitrofluorene; 9-AA; 9-aminoacridine; BSE; broccoli seed extract; bw; body weight; FDA; United States Food and Drug Administrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; 2-AA; 2-aminoanthracene; 2-NF; 2-nitrofluorene; 9-AA; 9-aminoacridine; ARA; arachidonic acid; bw; body weight; CBPI; cytokinesis-blocked proliferation index; DHA; docosahexaenoic acid; DMSO; dimethyl sulfoxide; F1; first generation; FOB; functional observ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; AhR; aryl hydrocarbon receptor; AhRR; aryl hydrocarbon receptor repressor; ARNT; AhR nuclear translocator; B[a]P; Benzo[a]Pyren; Ct; total carbon; CYP1A1; cytochrome P4501A1; CYP1B1; cytochrome P4501B1; s; double strand breaks; DL; detection limit; LDH; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Engineered biofiltration; Disinfection by-products (DBPs); Natural organic matter (NOM); Halogenated furanones; Genotoxicity; Drinking water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; TiO2 NPs; titanium dioxide nanoparticles; bw; body weight; RBC; red blood cells; HGB; hemoglobin; HCT; hematocrit; MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentration; MCH; mean corpuscular hemoglobin; MCV; mean corpuscular volume; MPV; mean platelet volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Genotoxicity; Cobalt compounds; Overall assessment; 2-AA; 2-aminoanthracene; 2NF; 2-nitrofluorene; 4-NOPD; nitro-o-phenylenediamine; 6 TG; 6-thioguanine; 8-OH-dG; 8-hydroxy-2-deoxyguanosine; 9AA; 9-aminoacridine; AAF; artificial alveolar fluid; B[a]P; be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; Emerging contaminants; Anti-inflammatory; Cell culture; Immunosuppression; Genotoxicity; NSAIDs; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NO; nitric oxide; L-NMMA; NG-Methyl-L-Arginine; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; iNOS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت ژنتیکی; CAS No. 12236-82-7/C.I. 61211; CAS No. 61931-49-5/C.I. 205075; In vitro; Genotoxicity; Salmonella/microsome assay (Ames test); Comet assay;