سیستم های اطلاعات جغرافیایی

در این صفحه تعداد 237 مقاله تخصصی درباره سیستم های اطلاعات جغرافیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های اطلاعات جغرافیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Mesh generation; Geographical Information Systems; Research Data Management; Tidal turbine arrays; Renewable energy generation; Pentland Firth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Flood; Flooding; Natural disaster; Post-traumatic stress disorder; Public health; DTM; digital terrain model; GIS; geographical information systems; IDW; inverse distance weighed; PTSD; post-traumatic stress disorder; TQ; trauma questionnaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Ecosystem services; Implementation gap; Urban ecosystem; Geographical information systems; Spatial planning; Land use and cover change; Open data; Natural Capital Project;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; AEC; Architecture Engineering Construction; BIM; Building Information Modelling; BEM; Building Energy Modelling; CAD; Computer Aided Design; ERP; Enterprise Resource Planning Software; FM; Facility Management; gbXML; Green Building Extensible Markup Langu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; General Practitioners; Potential accessibility; Geographical information systems; Multi-modal analysis; Enhanced Two-Step Floating Catchment Area (E2SFCA) models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Accessibility; Cultural ecosystem services; Service providing area; Finland; Geographical information systems; Least-cost path; Population distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Solar energy; Suitability map; Validation; EU cohesion policy; Multi-criteria analysis; Geographical information systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; BSC; Biomass Supply Chain; BSCND; Biomass Supply Chain Network Design; GIS; Geographical Information Systems; EDSS; Environmental Decision Support System; LP; Linear Programming; NLP; Non-linear Programming; MINLP; Mixed Integer Non-linear Programming; MC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; AHP; Analytic Hierarchic Process; BIPV; Building Integrated Photovoltaics; BOS; Balance of Systems; EPBD; European Building Perfomarce Directive; GIS; Geographical Information Systems; LAOR; Land Area Occupation Ratio; LCC; Lyfe Cycle Cost; LCCE; Life Cyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Early Middle Ages; Geographical Information Systems; Historical routes; Landscape archaeology; Network friction; Roman period;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Agricultural landscapes; Geographical information systems; Landscape ecology; Landscape simplification; Predator–prey interactions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Outdoor thermal comfort; Mean radiant temperature; Vertical greenery; Geographical information systems; Urban vegetation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Low-carbon heating; Biomass fuel; Waste-to-energy plant; Low-grade heat; CFD; computational fluid dynamics; CHP; combined heat and power; ELV; emission limited value; GIS; geographical information systems; MSW; municipal solid waste; NOx; oxides of nitrog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Remote sensing; Geographical information systems; Life Cycle Assessment; Integrated spatial technology; Agriculture; Carbon footprint;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اطلاعات جغرافیایی; Landscape services; Geographical information systems; Spatial planning; Land use and cover change; Corine land cover; Natural capital project;