گلیکوزید هیدرولاز

در این صفحه تعداد 160 مقاله تخصصی درباره گلیکوزید هیدرولاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوزید هیدرولاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Xyl; pβ-d-xylopyranosyl residue; MeGlcA; 4-O-methyl-d-glucuronic acid; GH; glycoside hydrolase; Xyln; β-1,4-xylooligosaccharide of 'n' Xyl residues; MeGlcAiXyln; aldouronic acid containing one residue of MeGlcA linked to Xylp residue marked in Xyln
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; AA10; auxiliary activity family 10, cellulose- and/or chitin-active bacterial PMO; AA11; auxiliary activity family 11, chitin-active fungal PMO; AA13; auxiliary activity family 13, starch-active fungal PMO; AA9; Auxiliary activity family 9, cellulose-acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; GH; glycoside hydrolase; CtCel5E; Clostridium thermocellum Cel5E; TmCel5A; Thermotoga maritima Cel5A; RtCelB; Ruminiclostridium thermocellus CelB; CMC; carboxymethyl cellulose; BWX; beechwood; TLC; thin-layer chromatography; PDB; protein data bank; LB; Lu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; BGL; β-glucosidase; CE; carbohydrate esterase; CBHs; cellobiohydrolases; CDH; cellobiose dehydrogenase; CMC; carboxymethyl cellulose; CMF; chelator-mediated Fenton; DNA; deoxyribonucleic acid; EGs; endo-β-1,4-glucanases; FPU; filter paper units; GH; gly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; CAZymes; carbohydrate-active enzymes; CBM; carbohydrate-binding module; GH; glycoside hydrolase; HTCS; hybrid two-component system; PBS; phosphate buffered saline; PL; polysaccharide lyase; PUL; polysaccharide utilization locus; TBDR; TonB-dependent recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; ALA; α-amylase like activity; AS; potentially-available starch; GH; glycoside hydrolase; RS; resistant starch; UAE; uric acid excretion; Arracacia xanthorrhiza; Dioscorea trifida; Colocasia esculenta; Resistant starch; Sitophilus oryzae; Biomarker;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Protein-glucosylgalactosylhydroxylysine glucosidase (EC3.2.1.107); Site-directed mutagenesis; Catalytic site; Glycoside hydrolase family 65; Jawed-vertebrate specific enzyme; PGGHG; protein-glucosylgalactosylhydroxylysine glucosidase; Glc-Gal-Hyl; 2-O-α-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Xylp; d-xylopyranosyl residue; Araf; l-arabinofuranosyl residue; MeGlcA; 4-O-methyl-d-glucuronic acid; GH; glycoside hydrolase; CE; carbohydrate esterase; Xyln; β-1,4-xylooligosaccharide of n Xylp residues; MeGlcAiXyln; aldouronic acid containing one res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; DG; dextran glucosidase; GH; glycoside hydrolase; GH13_31; GH family 13 subfamily 31; KE; K275A/E371A; O16G; oligo-1,6-glucosidase; pNPG; p-nitrophenyl α-d-glucoside; SAM1606 α-glucosidase; α-glucosidase from Bacillus sp. SAM1606; SmDG; Streptococcus m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; HCHT; human chitotriosidase; HCHT50; the 50 kDa variant of HCHT; HCHT39; the 39 kDa variant of HCHT; AMCase; acidic mammalian chitinase; GH; glycoside hydrolase; GlcNAc (A); 2-acetamido-2-deoxy-β-d-glucopyranose; GlcN (D); 2-amino-2-deoxy-β-d-glucopyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; DP; degree of polymerisation; GH; glycoside hydrolase; HPAEC; high performance anionic-exchange chromatography; RACE; Rapid Amplification of cDNA Ends; MES; 2-(N-morpholino) ethane sulphonic acid; RmGBE; α-1,4-glycogen branching enzyme from Rhizomucor mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; AGTases; alpha-glucanotransferases; 4αGT; 4-α-glucanotransferase (amylomaltase); BE; branching enzyme; CGTase; cyclodextrin glucanotransferase; GI; Glycemic Index; Amylopectin; Amylose; Enzyme; Glycoside hydrolase; Prebiotics; Resistant starch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Termite; Glycoside hydrolase; Molecular docking; Coptotermes gestroi; Synergistic interaction; APTS; 8-aminopyreno-1,3,6-trisulfonic acid; BIN; integral sugarcane bagasse; CD; circular dichroism; CMC; carboxymethyl cellulose; CZE; capillary zone electroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Casein (PubChem CID: 73995022); Trichloroacetic acid (PubChem CID: 6421); Na2CO3 (PubChem CID: 10340); Folin's reagent (PubChem CID: 10636); 3, 5-Dinitrosalicylic acid (PubChem CID: 11873); Phenylmethanesulfonyl fluoride (PubChem CID: 4784); (NH4)2SO4 (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; AcB; sodium acetate buffer; AFase; α-l-arabinofuranosidase; AXH; arabinoxylan arabinofuranohydrolase; GH; glycoside hydrolase; HPAEC; high-performance anion-exchange chromatography; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; KPB; potassium phosphate buf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; GH; glycoside hydrolase; HPAEC; high performance anion-exchange chromatography; KPB; potassium phosphate buffer; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry; pNPA; p-nitrophenyl-α-l-arabinofuranoside; pNPX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; AA; auxiliary activity; GH; glycoside hydrolase; GT; glycosyl transferase; CE; carbohydrate esterase; PL; polysaccharide lyase; sMM; semi-Minimal Media; RSEM; RNA-Seq by Expectation Maximization; RINe; RNA Integrity Number equivalent; cDNA; complementary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; 2'FL; 2'-fucosyllactose; 3FL; 3-fucosyllactose; A:D; acceptor-to-donor ratio; BbAfcB; α-1,3/4-l-fucosidase from Bifidobacterium bifidum; BiAfcB; α-1,3/4-l-fucosidase from Bifidobacterium longum subsp. infantis; CpAfc2; α-1,3/4-l-fucosidase from Clo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; rBLCel; wild-type recombinant cellulase enzyme; MTCC; Microbial Type Culture Collection; LB; Luria-Bertani; kcat; turnover number; Km; Michaelis constant; PDB; Protein Data Bank; Vmax; maximum velocity; cel12A; endocellulase gene; CMC; Carboxymethylcellul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; AA; auxiliary activity; AAO; aryl alcohol oxidase; AE; acetylesterase; AGL; α-galactosidase; AGU; α-glucuronidase; AOX; alcohol oxidase; BGL; β-1,4-glucosidase; CAZy; CAZyme, carbohydrate-active enzyme; CBH; cellobiohydrolase; CDH; cellobiose dehydroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Glucuronoxylanase; Erwinia chrysanthemi; 4-O-methylglucuronoxylan and its derivatives; Glycoside hydrolase family 30; Substrate specificity; GH; glycoside hydrolase; EcXyn30A; XynA from Erwinia chrysanthemi; GX; 4-O-methylglucuronoxylan; GXE; methyl ester
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Trans-sialidase; Trypanosoma cruzi; α-aminophosphonates; Inhibitors; Non-competitive; TcTS; Trypanosoma cruzi trans-sialidase; CAZy; Carbohydrate-Active EnZymes database; DANA; N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid; GH; glycoside hydrolase; MuNANA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; GH; glycoside hydrolase; HG; homogalacturonan; XG; xyloglucan; WT; wild type; Arabidopsis; β-Galactosidases; β-(1,4)-galactan; Cell wall; Cicer arietinum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Saponins; β-glucosidase; Biotransformation; Bifidobacterium longum; TCM; traditional Chinese medicine; Glc; glucose; GH; glycoside hydrolase; BlBG3; β-glucosidase from Bifidobacterium longum KACC 91563; JMB19063; β-glucosidase from compost; Lin1840r; Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; DP; degree of polymerization; DA; degree of N-acetylation; D; Glucosamine; GH; glycoside hydrolase; PA; pattern of acetylation; A; N-Acetylglucosamine; Tv-ECH1; Trichoderma virens endochitinase 1; UHPLC; ultra high performance liquid chromatography; HILIC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Glycoside hydrolase; Thioligase; Thioglycoside; Biocatalysis; GH; Glycoside Hydrolase; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; IMAC; Immobilized Metal Affinity Chromatography; pNP; 4-Nitrophenyl; SEC; Size Exclusion Chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; WT; wild-type; CD; circular dichroism; PCR; polymerase chain reaction; GH; glycoside hydrolase; CBM; carbohydrate-binding module; CM; catalytic module; DNS; 3,5-dinitrosalicylic acid; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; APase; β-l-arabinopyranosidase; Araf; arabinofuranose; Arap; arabinopyranose; Fruf; fructofuranose; Galp; galactopyranose; GH; glycoside hydrolase; GlcAp; glucopyranosyl uronic acid; Glcp; glucopyranose; GPase; α-d-galactopyranosidase; HPAEC; high-perfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GalA; galacturonic acid; GH; glycoside hydrolase; HG; homogalacturonan; HPAEC; high-performance anion exchange chromatography; LC/IT/TOF MS; liquid chromatography/ion-trap/time-of flight mass spectrometer; MALDI-TOF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; CW; cell wall; CWP; cell wall protein; DIR; dirigent protein; GH; glycoside hydrolase; HG; homogalacturonan; HRGP; hydroxyproline-rich glycoprotein; LTP; lipid transfer protein; PCA; principal component analysis; PME; pectin methylesterase; Prx; class III
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; ABF; α-l-arabinofuranosidase; AOS; arabinooligosaccharides; Araf; α-l-arabinofuranosyl; AX; arabinoxylan; AXOS; arabinoxylan-oligosaccharides; CAZy; Carbohydrate Active enZymes database; DP; degree of polymerization; GH; glycoside hydrolase; HPLC; high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Xylanase; Wheat bran; Prebiotic; SCFA; Microbiota; avDP; average degree of polymerisation; AX; arabinoxylan; AXOS; arabinoxylooligosaccharide; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DP; degree of polymerisation; EP; enzyme protein; GH; glycoside hydrol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; LysM; Thermodynamic dissection; Crystal structure; CBM; carbohydrate binding module; Glc; d-Glucose; GlcNAc; N-acetyl-d-glucosamine; GH; glycoside hydrolase; ITC; isothermal titration calorimetry; LysM; lysin motif; PrChi-A; Pteris ryukyuensis chitinase-A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; CBM; carbohydrate binding module; CE; carbohydrate esterase; CGM; carob galactomannan; DUF; domain of unknown function; Gal; galactose; GH; glycoside hydrolase; Glc; glucose; KGM; konjac glucomannan; Man; mannose; PL; polysaccharide lyase; PUL; polysaccha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; Glycoside hydrolase; Glycosidase; GH3 N-acetylglucosaminidases; Phospho-sugar; Herbaspirillum seropedicae SmR1; Chemical compounds; 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside (PubChem CID:102416); 4-nitrophenyl β-D-glucopyranoside (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزید هیدرولاز; ANOVA; analysis of variance; DP; degree of polymerization; DW; dry weight; FW; fresh weight; GH; glycoside hydrolase; HPLC; high performance liquid chromatography; NSC; non structural carbohydrate; SE; standard error; TNC; total non-structural carbohydrat