گلیکوزیلتransferase

در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره گلیکوزیلتransferase که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوزیلتransferase (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; AF; arabinofuranosidase; AGA; apiogalacturonan; CBH; cellobiohydrolase; CBM; carbohydrate-binding motif; CDH; cellulose dehydrogenase; CWDE; cell wall deconstructing enzyme; D-Dha; 3-deoxy-d-lyxo-2-heptulosaric acid; EG; endoglucanase; FAE; ferulic acid e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; Autism; Autism spectrum disorders; Glycans; Glycosaminoglycans; Proteoglycans; Glycosyltransferase; Brain extracellular matrix; Glycosylation; Dystroglycanopathies; Polysialic acid; ASDs; autism spectrum disorders; CDGs; congenital disorders of glycosylat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; GT, glycosyltransferase; NDP, nucleoside diphosphate; NMP, nucleoside monophosphate; NTP, nucleoside triphosphate; SuSy, sucrose synthaseGlycobiotechnology; Glycosyltransferase; Sucrose synthase; Glycosylation; Glycosides; Nucleotide-activated sugars; Nuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; GT; glycosyltransferase; HepI; Heptosyltransferase I; Heptose; l-glycero-d-manno-heptose; ADP-Heptose; ADP-l-glycero-d-manno-heptose; LPS; lipopolysaccharide; ODLA; O-deacylated E. coli Kdo2-Lipid A; FDLA; fully-deacylated E. coli Kdo2-Lipid A; LPS; Lipop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; CL; cardiolipin; DHPC-d22; tail-deuterated 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPG; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol; GT; glycosyltransferase; IM; inner membrane; LPS; lipopolysacchar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; ANOVA; analysis of variance; Ct; cycle threshold value; CYP450; cytochrome P450; DS; dammarenediol synthase gene; DS; dammarenediol synthase; FPS; farnesyl pyrophosphate synthase gene; FPS; farnesyl pyrophosphate synthase; GAPDH; glyceraldehyde phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; miRNA; microRNA; siRNA; small interfering RNA; rDNA; Ribosomal DNA; rRNA; Ribosomal RNA; N22; Nagina22; qRT-PCR; Quantitative real time PCR; OsFBX -OsFBX193; F-box domain containing protein; OsPE; pectin esterase; OsRPK; Receptor-like protein kinase precu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; CSL; cellulose synthase-like; DW; dry weight; GFT; GDP-fucose transporter; GGT; GDP-glucose transporter; GMT; GDP-mannose transporter; GONST; Golgi-localized nucleotide sugar transporter; GT; Glycosyltransferase; MCP; mannose-containing polysaccharide; NS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; Glycopeptide antibiotics; Vancomycin; Teicoplanin; A40926; Dalbavancin; Natural product screening; Strain improvement; Fermentation; Genetic engineering; Combinatorial biochemistry; Dahp; 3-deoxy-d-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthase; Atf; acyltran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; Lipopolysaccharide; Bordetella; Glycosyltransferase; Kdo; 3-deoxy-d-manno-octulosonic acid; Hep, Heptose; l-glycero-d-manno-heptose; GlcA; glucuronic acid; GlcN; glucosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; FucN, Fuc2NAc4N; 2-acetamido 4-amino 2,4,6-trideoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; Fluorescent labeling; Glycosyltransferase; Pectin; Plant cell wall; Rhamnogalacturonan I; Rhamnosyltransferase; ER; endoplasmic reticulum; PA-RG; pyridylaminated rhamnogalacturonan I-backbone oligosaccharide; RG; rhamnogalacturonan; RRT; rhamnogalacturona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; β-amyrin synthase; Oleanolic acid synthase; Saponin biosynthesis; Araliaceae; Eleutherococcus senticosus; CYP; cytochrome P450; OSC; oxidosqualene cyclase; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; ORF; open reading frame; EsBAS; Eleutherococcus sen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; 5AZA; 5'aza-2'deoxycitidine; B3GALT5; β1,3 galactosyltransferase isoenzyme 5; ChIP; chromatin immunoprecipitation; DAPI; 4,6-diamidino-2- phenylindole; FUT2; α1,2 fucosyltransferase isoenzyme 2; FUT3; α1,3/4 fucosyltransferase isoenzyme 3; H&E; hem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; CA; cold acclimation; CAT; catalase; CFAH; Cytochrome P450-dependent fatty acid hydroxylase; DH; doubled haploid; EF; elongation factor; FDX; ferredoxins; Fv/Fm; quantum yield of energy trapping; GS; glutamine synthetase; GT; glycosyltransferase; LEA; lat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; ABC transporter; ATP-binding cassette transporter; CPS; capsular polysaccharide; CBM; carbohydrate-binding module; core OS; core oligosaccharide; ExPEC; extraintestinal pathogenic E. coli; GT; glycosyltransferase; LPS; lipopolysaccharide; lysoPG; lysophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; 6dTal; 6-deoxytalose; Atr; acetyltransferase; COSY; correlation spectroscopy; CPS; capsular polysaccharide; dTDP; deoxythymidine diphosphate; GLC; gas-liquid chromatography; Gtr; glycosyltransferase; HMBC; heteronuclear multiple-bond correlation; HSQC; he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; Gene transcription; Glycosyltransferase; MEP pathway genes; Kaurenoid enzymes; Spores; SGs; steviol glycosides; MEP; 2-C-methyl-D-erythritol-4 phosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DXP; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزیلتransferase; α-DG; α-dystroglycan; B3GALNT2; β-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2; B4GAT1; β-1,4-glucuronyltransferase 1; core M1; GlcNAcβ1-2Man; core M2; GlcNAcβ1-2 (GlcNAcβ1-6)Man; core M3; GalNAcβ1-3GlcNAcβ1-4Man; CRISPR; clustered regularly interspac