آشنایی با موضوع

مرز دانه رابط بین دو دانه یا کریستالها در یک ماده پلی کریستالی است. مرزدانه ها نقص در ساختار بلوری هستند و تمایل دارند تا هدایت الکتریکی و حرارتی مواد را کاهش دهند. مرز دانه یک پلان عمومی است که بخش هایی از جهت گیری بلوری مختلف (مانند دانه ها) را در یک جامد پلی کریستالی جدا می کند. مرزهای دانه نتیجه رشد ناهموار هستند هنگامی که جامد بلوری می شود. اندازه دانه از 1 میکرومتر تا 1 میلی متر متغیر است. بیشترین مرز دانه ها، سایت های مطلوب برای شروع خوردگی و بارگذاری فازهای جدید از جامد هستند. آنها همچنین به بسیاری از مکانیزم های خزش کمک می کنند. از سوی دیگر، مرزهای ماده، حرکت ناشی از مواد را مختل می کنند، بنابراین کاهش اندازه کریستالیت یک راه معمول برای بهبود قدرت مواد است. انواع: مرز دانه کج، مرز دانه چرخیده. ساده ترین نوع مرزدانه، مرزدانه کج است که زاویه چرخش در آن موازی با صفحه مرزدانه است. این مرزدانه می تواند تصور شود به عنوان یک تشکیل از یک تک کریستالیت پیوسته که به تدریج با چند نیروی خارجی خم می شود. انرژی مرتبط شده با خم شدن الاستیک شبکه می تواند با قرار دادن یک نا به جایی کاهش یابد، که اساسا یک نیم صفحه از اتم ها که به صورت یک گوه ( براز ) عمل می کنند، که این یک جهت گیری نادرست همیشگی بین دو طرف ایجاد می کند. هر چه دانه بیشتر خم شود، باید نا به جایی های بیشتری وجود داشته باشد تا تغییر شکل جای گیرد و منجر به رشد دیواری از نا به جایی ها در یک مرزدانه با زاویه کم شود. اکنون از دانه میتواند انتظار داشت که به دو ریز دانه با کریستالوگرافی مرتبط ولی با جهتگیری های متفاوت ولی ویژه تقسیم شود. نوع دیگر، یک مرزدانه ی چرخیده است که جهتگیری نادرست در اطراف یک زاویه که عمود بر صفحه مرزدانه است رخ میدهد. این نوع مرز دانه شامل دو سری از نا به جایی های چرخشی میشود. اگر بردار برگرزهای نا به جایی ها قائم باشند، نابه جایی ها به سختی تعامل نمی کنند و یک شبکه مربعی تشکیل می دهند. در موارد دیگر، نا به جایی ها ممکن است طوری رفتار کنند که ساختار شش ضلعی پیچیده تری ایجاد شود. طرح های مرزدانه های کج یا چرخیده نمایش دهنده شراط ایده آل هستند. مرزدانه کم زاویه و مرزدانه پر زاویه: کریستالیت ها با جهتگیری متفاوت در یک پلی کریستتال مناسب است که مرزدانه ها را با توجه به محدوده جهتگیری نادرست بین دو دانه طبقه بندی کنیم. مرزدانه با زاویه کم یا مرز ریزدانه آن هایی هستند با جهت گیری نادرست کمتر از 15 درجه. اگر به طور کلی صحبت کنیم، آن ها از یک آرایه از نا به جایی و خصوصیات و ساختار آن ها تابعی از جهت گیری نادرست آن ها است. در مقابل، خصوصیات مرزدانه با پر زاویه که جهتگیری نادرستشسان بیشتر از 15 درجه است. با این وجود، مرزدانه های خاصی در جهت گیری های بخصوصی وجود دارند که انرژی های بینابینی در آن ها به شدت پایین تر از مرزدانه پر زاویه است.
در این صفحه تعداد 1251 مقاله تخصصی درباره مرز دانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مرز دانه
مقالات ISI مرز دانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز دانه; GB; grain boundary; OGB; overlapped grain boundary; CGB; conventional grain boundary; TMDCs; transition metal dichalcogenides; h-BN; hexagonal boron nitride; CVD; chemical vapor deposition; PBC; periodic boundary conditions; Sheet resistance model; Mobili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز دانه; Tungsten; Molybdenum; Pre-cracking; Compression fatigue; Tension fatigue; Residual tensile stress; Grain boundary; Fracture toughness; Pop-in;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز دانه; Intergranular mechanical behavior; Blade groove; Crystal plasticity; Cohesive zone model; BCC; body-centered cubic; CE; cohesive element; CPCM; crystal plasticity constitutive model; CZM; cohesive zone model; GB; grain boundary; QUADSCR; quadratic nominal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز دانه; Strength; Ductility; Nanostructured materials; Metals; Deformation; Fracture; Dislocations; Grain boundaries; Twins; Heterostructure; APT; atom probe tomography; bcc; body-centered cubic; CNT; carbon nanotube cold rolling; ECAP; equal-channel angular pres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز دانه; BCC; body-centered cubic; CG; coarse-grained; CTB; coherent twin boundary; DDZ; defect denuded zone; dpa; displacements-per-atom; ECAP; equal channel angular pressing; FCC; face-centered cubic; GB; grain boundary; HCP; hexagonal close-packed; HRTEM; high-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرز دانه; Low-temperature polycrystalline silicon; Laser crystallization; Continuous wave laser; Texture; Crystal orientation; Polycrystalline silicon; Grain boundary; Lateral grain;