باکتری های گرم مثبت

در این صفحه تعداد 237 مقاله تخصصی درباره باکتری های گرم مثبت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI باکتری های گرم مثبت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; RB; basal respiration; MBC; microbial biomass carbon; DW; dry weight; qCO2; metabolic quotient; PLFA; phospholipids fatty acid; Gram+; Gram-positive bacteria; Gram−; Gram-negative bacteria; OTUs; Operational Units; ANOVA; analysis of variance; ANOSIM; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; CO2; Carbon dioxide; F/B; Ratio of fungi to bacteria; C; Carbon; N; Nitrogen; TDR; Time domain reflectometry; PVC; Polyvinyl chloride; SR; Soil respiration; Q10; increased soil respiration rate per 10 °C increase in soil temperature; EOC; Extractable o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; Drying-rewetting; Dissolved phosphorus; Soil microbial biomass; Saprotrophic fungi; Gram-positive bacteria; Gram-negative bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; Antibiotics; Community-acquired pneumonia; Gram-positive bacteria; Healthcare-associated pneumonia; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Novel antimicrobials; Skin and soft-tissue infections; Vancomycin-resistant Enterococcus faecium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; Monocyte activation test; Rabbit pyrogen test; Alternative methods; Lipoteichoic acid; Gram-positive bacteria; Sanitary surveillance; Human cryopreserved whole blood;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; ASP; antimicrobial stewardship programs; CA-MRSA; community-associated MRSA; CDC; Centers for Disease Control and Prevention of Atlanta; CONS; coagulase-negative Staphylococcus; CPE; carbapenemase-producing Enterobacteriaceae; CSF; cerebrospinal fluid; EC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; Quantum dots (QDs); Gram-positive bacteria; Gram-negative bacteria; Lipopolysaccharides (LPS); Bacterial surface; Bacterial cell wall; Teichoic-acids; Fluorescence quenching; Cell membrane; Nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; CAFO; confined animal feeding operation; cfu; colony forming units; C:N; ratio of carbon to nitrogen; E; (swine manure lagoon) effluent; G +; Gram-positive bacteria; G −; Gram-negative bacteria; GC; gas chromatographic; L; (broiler) litter; MC; mortal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; Fomesafen; Microbial activity; Community structure; Functional diversity; nifH; dw; dry weight; RB; basal respiration; SIR; substrate-induced respiration; MBC; microbial biomass carbon; qCO2 and QR; respiratory quotient; PLFA; phospholipids fatty acid; GP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide; MB; methylene blue; mHCTPO; 4-protio-3-carbamoyl-2,2,5,5-tetraperdeuteromethyl-3-pyrrolin-1-yloxy; PB; Prussian Blue; PBS; phosphate-buffered saline; PDT; photodynamic therapy; PS; photosensitizer; Thiocyanate; Anti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; Antibacterial activity; Gram-positive bacteria; Gram-negative bacteria; Hydroxamic acid oxazolidinones; Monoamine oxidases inhibition; (N-Hydroxyalkanamido)methyl-oxazolidinones;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; NOD2; nucleotide-binding oligomerization domain-2; CNS; central nervous system; RIP2; receptor-interacting protein kinase 2; P-RIP2; phosphorylation of Ser176 RIP2; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assays; NF-κB; nuclear factor-κB; TNF-α; tumor necro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; BS; biosurfactant; BE; bioemulsifier; CFA; cyclopropane FA; ECL; equivalent chain length index; EOR; enhanced oil recovery; Fame; fatty acid methyl ester; FA; fatty acid; Gly; glycolipid; G.R.A.S.; generally regarded as safe; HC; hydrocarbon; I; incubatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باکتری های گرم مثبت; BS; biosurfactant(s); CW; cell weight; DAG; diacylglycerols; ECL; equivalent chain length; FA; fatty acid(s); HC; hydrocarbon(s); (M)EOR; (microbial) enhanced oil recovery; Gly; glycolipid; LP; lipopeptids; MA; mycolic acids; Mw; molecular weight; PL; pho