سرباره کوره انفجار گرانول

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره سرباره کوره انفجار گرانول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سرباره کوره انفجار گرانول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Environment; Mortar; Granulated blast furnace slag; Mercury intrusion porosity; Oxygen permeability; Chloride diffusion; Conduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Biomass pyrolysis; Granulated blast furnace slag; Waste heat recovery; Kinetic mechanism model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; AC; Alumina Cement; ARSO; African Organization for Standardization; CCR; coal combustion residues; CSSB; Cement Stabilized Soil Brick; ESS; Egyptian Standard Specification; GBFS; granulated blast furnace slag; GHG; green house gas; GSCC; Grounded Silicate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Fly ash; Granulated blast furnace slag; Concrete; Alkali-activated concrete; Thermal behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Compressive strength; Flexural strength; Granulated blast furnace slag; Pozzolanic effect; Rebound number; Splitting tensile strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Granulated blast furnace slag; Phase change heat transfer; Temperature field; Phase interface; Phase change temperature range;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Hydration products; Granulated blast furnace slag; Alkali-activated cement; Radioactive waste; Waste management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Fluorogypsum; Granulated blast furnace slag; Hydration; Microstructure; Physical properties; Water resistance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; Quantification; Anhydrous phases; Hydrates; Organic acids; NMR; Selective dissolution; Image analysis; Thermogravimetry; Granulated blast furnace slag; Metakaolin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرباره کوره انفجار گرانول; ECC; Engineered Cementitious Composites; HTPP; High tenacity poly-propylene; GBFS; Granulated Blast Furnace Slag; FA; Fly Ash; W/B; Water/Binder; Jb′; Complementary energy; σ; Fiber bridging stress; δ; Crack opening; σo; Maximum bridging stress; δ0;