نانولوله های گرافن

در این صفحه تعداد 169 مقاله تخصصی درباره نانولوله های گرافن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نانولوله های گرافن
مقالات ISI نانولوله های گرافن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Hybrid nanofluid; Microchannel heat sink; Rectangular ribs; Secondary channels; Graphene nanoplatelets; Thermal performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Nanofluids; Heat transfer enhancement; Pressure drop; Coolant; Graphene nanoplatelets; Miniature plate heat exchanger;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Ionanofluids; Ionic liquid-based nanofluids; Graphene nanoplatelets; Viscosity; Electrical conductivity; Surface tension;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Graphenes; Rubbers; Elastomers; Nanocomposites; Morphology; Properties; GSD; Graphene sheets or its derivatives; GE, GS, G; Graphene; RGO; Reduced graphene oxide; NG; Natural graphite; FGS; Functionalized graphene sheets; FLG; Few layered graphene sheets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Graphene nanoplatelets; Magnesium matrix composites; Mechanical properties; Strengthening efficiency; Strengthening mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Lithium sulfur batteries; Graphene nanoplatelets; Edge-functionalized with sulfur; 3D porous foam structure; Mechano-chemical interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های گرافن; Graphene nanoplatelets; Water-soluble; Sodium hypochlorite; Sodium bromide; Colloids; Surface and interaction; Electrical double layer; DLVO theory; Film; Conductivity;