کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
77594 49287 2016 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Photothermal properties of graphene nanoplatelets nanofluid for low-temperature direct absorption solar collectors
ترجمه فارسی عنوان
خواص فتوترمال نانو سیال نانو صفحه ای گرافن برای کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم دما پایین
کلمات کلیدی
خواص فتوترمال، نانولوله های گرافن، نانو سیال، جذب مستقیم جذب خورشید
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1. مقدمه

2. روش تجربی

2.1 مواد و روش تهیه نانوسیال

2.2 روش بررسی خواص

شکل 1: نمونه هایی از نانوسیالات با وزن های متفاوت

شکل 2: تصاویر TEM از نانولوله های گرافن.

3. نتایج و بحث

3.1 پایداری نانوسیالات

شکل 3: نتایج نانو صفحات گرافن پراش اشعه ایکس.

شکل 4: مقدار پتانسیل زتا نانوسیالات با درصد وزنی 0.005.

3.2 خواص اپتیکی نانوسیال

شکل 5. طیف انتقال نمونه

3.3. مقدار (کسر ) انرژی جذب شده

شکل 6. نتایج اسپکتروفتومتر (UV-vis) نمونه

شکل 7. مقادیر ضریب انهدام نمونه ها در طول موج های مختلف.

شکل 8. کسری انرژی جذب شده (F) در مقایسه با فاصله نفوذ (X) برای نانوسیال ها در wt٪ متفاوت 

شکل 9- هدایت حرارتی نمونه های نانوسیال ها و آب دیونیزه شده در دماهای مختلف.   

3.4. رسانایی گرمایی

4. نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
امروزه رشد جمعیت و افزایش وابستگی صنعت و فن آوری به انرژی های فسیلی، در همه کشورها و جوامع با چالش انرژی برای آینده مواجه است. از این رو تحقیقات در مورد انرژی های تجدید پذیر، به خصوص انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در میان تمام انواع سیستم های خورشیدی، بهینه سازی عملکرد جذب مستقیم کلکتور خورشیدی که تابش خورشیدی توسط محیط سیال دریافت شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که نانوفیلد ها به عنوان یک محیط مناسب برای جذب انرژی خورشیدی و همچنین افزایش ضریب انتقال حرارت در نظر گرفته می شوند، در ساختار مورفولوژیکی، پایداری، خواص اپتیکی و هدایت حرارتی نانوسیال از طریق تهیه نانو صفحات گرافن حاوی نانوسیال پایه آب دیونیزه شده با مقادیر 0.00025، 0.0005، 0.001 و 0.005 درصد وزنی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، با بررسی تاثیر درصد وزنی و دمای نانوسیال بر خواص نوری و هدایت حرارتی، این نانوسیال با نوار جذب قوی در محدوده 250 تا 300 نانومتر به عنوان یک محیط مناسب برای استفاده در کلکتورهای جذب مستقیم پیشنهاد می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی کاتالیزور
چکیده انگلیسی


• Extinction coefficient of nanofluid show improvement compared to the base fluid.
• Effects of graphene nanoplatelets concentration and nanofluid height on amount of solar radiation absorbed were investigated.
• Thermal conductivity is improved by adding graphene nanoplatelets to deionized water.
• The graphene nanoplatelets nanofluid is introduced as suitable absorber environment.

Today׳s population growth and increasing dependency of industry and technology on fossil energy encounters all countries and communities with challenge of energy for future. Hence researches about renewable energies, especially solar energy are considered. Among all types of solar systems, the optimization of direct absorption solar collector performance which the solar radiation received by the fluid medium, have been investigated. Since nanofluids are considered as an appropriate environment to absorb solar energy as well as increase in heat transfer coefficient, in present work, the morphological structure, the stability, the optical properties and thermal conductivity of nanofluid have been investigated by preparing nanofluid containing graphene nanoplatelets on the bases of deionized water by 0.00025, 0.0005, 0.001 and 0.005 wt%. Finally, by investigating the effect of weight percent and temperature of nanofluids on optical properties and thermal conductivity, this nanofluid with strong absorption band in the range of 250–300 nm as a suitable environment is offered to be used in direct absorption collectors.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Solar Energy Materials and Solar Cells - Volume 152, August 2016, Pages 187–191
نویسندگان
, , , ,