کپور علفی

در این صفحه تعداد 221 مقاله تخصصی درباره کپور علفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کپور علفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Myofibrillar protein; Grass carp; Steady shear; Dynamic oscillatory; Creep-recovery; Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Tris(Hydroxymethyl)aminomethane (PubChem CID: 6503); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Sodium pyrophosphate decahydrate (PubChem CID: 3084150); Sodium triphosphate (PubChem CID: 24455); Tris (PubChem CID: 6503); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Isoamyl acetate (PubChem CID: 31276); Glutaraldehyde (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Carvacrol (PubChem CID: 10364); Thymol (PubChem CID: 6989); trans-Anethole (PubChem CID: 637563); Putrescine (PubChem CID: 1045); Cadaverine (PubChem CID: 273); Inosine monophosphate (PubChem CID: 8582); Hypoxanthine (PubChem CID: 790); Essential oil; Gra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Adenosine triphosphate (PubChem CID: 5957); Adenosine diphosphate (PubChem CID: 6022); Adenosine monophosphate (PubChem CID: 6083); Inosine monophosphate (PubChem CID: 8582); Hypoxanthine ribonucleoside (PubChem CID: 6021); Hypoxanthine (PubChem CID: 790)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Grass carp; Chitosan-based coatings; Flavor quality; Volatile profile; Refrigeration; Adenosine triphosphate (PubChem CID: 5957); Adenosine diphosphate (PubChem CID: 6022); Adenosine monophosphate (PubChem CID: 6083); Inosine monophosphate (PubChem CID: 8
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; tr; taste receptor; tr sequences; taste receptor protein sequences; GPCR; G protein-coupled receptor; t1r; taste receptor type 1; t1r1; taste type 1 receptor 1; t2r200; taste type 2 receptor 200; hT1R2; human T1R2; WGD; whole genome duplication; ML; Maxim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Grass carp; Ctenopharyngodon idellus; Free water; Bound water; Immobilized water; Low field nuclear magnetic resonance (LF-NMR); Inosine monophosphate (PubChem CID: 797); Putrescine (PubChem CID: 1045); Cadaverine (PubChem CID: 273); Histamine (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپور علفی; Cinnamon bark oil; Grass carp; Antimicrobial activity; Microbial composition; Shelf-life; Putrescine (PubChem CID: 1045); Cadaverine (PubChem CID: 273); Adenosine triphosphate (PubChem CID: 5957); Inosine monophosphate (PubChem CID: 8582); Hypoxanthine (P