تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری

در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Small and medium-sized enterprises; Sustainability development; Fuzzy Delphi method; Grey relational analysis; Rough set theory; Triple bottom line; Entropy weight method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Air cooled condenser; Back pressure; Grey relational analysis; Axial flow fan; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Grey relational analysis; Periodic relational degree; Industrial relevance between marine-land economy; Energy consumption education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Welded plate heat exchanger; Grey correlation theory; Computational fluid dynamics; Grey relational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Wind speed forecasting; Hybrid forecasting system; Modified data decomposition approach; Multi-objective sine cosine algorithm; Forecasting accuracy and stability; AR; auto-regressive; ARMA; auto-regressive moving average; ARIMA; autoregressive integrated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Selective laser sintering; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Simulated annealing algorithm; Grey relational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Multi-objective; Crashworthiness; Foam-filled; Elliptical columns; Oblique impact loading; Taguchi method; Grey relational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Multi-objective discrete robust optimization; Successive Taguchi method; Grey relational analysis; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; sweet potato residue; potato residue; component analysis; comprehensive nutritional value; grey relational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Organic Rankine cycle; Exergoeconomic analysis; Multi-objective optimization; Grey relational analysis; Geothermal resource;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Generalized intuitionistic fuzzy soft set; Grey relational analysis; Intuitionistic fuzzy soft set; Group decision making; Supplier selection and evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Friction stir welding; Aluminium; Grey relational analysis; TOPSIS; Design of experiments; Multi criteria decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Interval-valued triangular fuzzy numbers; Grey relational analysis; Eco-innovation; Dynamic organizational capability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; AHP; analytical hierarchy process; CBR; case-based reasoning; FPIRS; fuzzy positive-ideal reference solution; FNIRS; fuzzy negative-ideal reference solution; GRA; grey relational analysis; GIVTFN; generalized interval-valued trapezoidal fuzzy number; HOWA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Robust design optimization; Multiobjective particle swarm optimization; Fatigue design; Dual surrogate model; TOPSIS; Grey relational analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Case-Based Reasoning; Case adaptation; Grey relational analysis; Multi-objective genetic algorithms; D/S evidence theory; Wind disaster emergencies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Attribution; Asian buffalo; Biodiversity; Climate change; Consistency index; Distribution; Detection; Grey relational analysis; The fuzzy sets classification techniques
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Resilient supply chain; Resilience; Grey relational analysis; Resilient supplier; Supplier selection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Wavelet Packet Transform; Least Square Support Vector Machine (LSSVM); PSOSA algorithm; Grey Relational Analysis; Hypothesis test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Extreme learning machine; Grey prediction; Grey relational analysis; Sequential learning; Radial basis function network; Ship roll prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری; Work safety; Accident factors; Hierarchical structure; Grey Relational Analysis; Interpretive Structural Modeling