پمپ های حرارتی منبع زمین

در این صفحه تعداد 38 مقاله تخصصی درباره پمپ های حرارتی منبع زمین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پمپ های حرارتی منبع زمین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; Geothermal energy; Ground source heat pumps; Public awareness; Socioeconomic characteristics; Residence characteristics; Heating system characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; GHG; Greenhouse Gas; GSH; Ground Source Heat; GSHP; Ground Source Heat Pump; PPS; Pervious Paving System; SuDS; Sustainable Drainage System; WWTW; Waste Water Treatment Works; Ground source heat pumps; Pervious paving systems; Rainwater harvesting; Water
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; Ground source heat pumps; Renewable energy; Geothermal heating and cooling; Thermodynamic model; Dynamic optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; RETs; renewable energy technologies; GHG; greenhouse gases; MCDM; multi-criteria decision making; ODOT; Ohio department of transportation; PV; photovoltaic; SAH; solar air heating; SWH; solar water heating; WT; wind turbines; GSHPs; ground source heat pum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; ASHRAE; American society of heating refrigerating and air conditioning Engineers; BHE; borehole heat exchanger; COP; coefficient of performance; EST; entering source temperature to the heat pump; GLD; ground loop design; GSHP; ground source heat pumps; HV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; CHP; Combined Heat and Power; COP; coefficient of performance; EC; European Commission; EHPA; European Heat Pump Association; EU; European Union; GHG; greenhouse gases; GSHPs; Ground Source Heat Pumps; GWP; global warming potential; HP; Heat Pump; INPP; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; Ground source heat pumps; Direct expansion; Convective heat transfer coefficient; Borehole heat exchanger; Coefficient of performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پمپ های حرارتی منبع زمین; GSHP; Ground Source Heat Pumps; GCHP; Ground Coupled Heat Pumps; BHE; Borehole Heat Exchanger; HGC; Horizontal Ground Collector; RES; Renewable Energy Source; ICT; Information and Communication Technology; LCA; Life Cycle Assessment; SWOT; Strengths, Weak