میکروبی خوب است

در این صفحه تعداد 710 مقاله تخصصی درباره میکروبی خوب است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میکروبی خوب است
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; BP; blood pressure; HTN; hypertension; CKD; chronic kidney disease; SNS; sympathetic nervous system; DM; diabetes mellitus; TMAO; trimethylamine-N-oxide; SCFAs; short-chain fatty acids; Olfr78; olfactory receptor 78; eGFR; estimated glomerular filtration
مقالات ISI میکروبی خوب است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; ACD; allergic contact dermatitis; CHS; contact hypersensitivity; CXCL1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; DTH; delayed-type hypersensitivity; DNFB; 2,4-dinitrofluorobenzene; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IL-1β; interleukin-1β; SI; soy soflav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; GI; Gastrointestinal tract; ENS; Enteric Nervous System; CNS; Central Nervous System; MS; Multiple Sclerosis; GABA; gamma-aminobutyric acid; HPA; hypothalamicpituitaryadrenal; EHEC; Escherichia coli O157:H7; ECs; Enterochromaffin cells; Human microbiota;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Mung bean protein; High-fat diet; Bile acids; Gut microbiota; Obesity; Energy metabolism; HFD; high fat diet; MPI; mung bean protein isolate; CONV-R; conventionally raised; BA; bile acid; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GF; germ free; PYY; peptide YY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Gut microbiota; Oral rotavirus vaccine; Immunogenicity; Efficacy; Viral infection; Immunity; Higher and lower socio-economic countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Aβ; amyloid-β-peptide; ACh; acetylcholine; Apo; apolipoprotein; APP; amyloid precursor protein; CYP; cytochrome P-450; DYRK1; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A; GABA; γ-aminobutyric acid; GSK; glycogen synthase- kinase; HSV-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Tannins; In vitro digestion-fermentation; Gut microbiota; Antioxidant capacity; Short-chain fatty acids; Polyphenols; QUE; quebracho wood extracts; CHE; chestnut wood extract; SCFAs; short-chain fatty acids; GAR+; global antioxidant response+; MW; molecul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Parkinson's disease; Gut microbiota; Short-chain fatty acids; Central nervous system; Microbial molecules; Microbiota-targeted therapies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Phospholipase A2; Gut microbiota; Cardiometabolic disease; Bariatric surgery; Lysophospholipid; HFHC; High fat high carbohydrate; LPC; Lysophosphatidylcholine; LPCAT3; Lysophosphatidylcholine acyltransferase-3; PLA2G1B; Group 1B phospholipase A2; TMA; Tri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Bamboo-shaving polysaccharide (BSP); Prebiotic; Gut microbiota; Inflammation; Obesity; Insulin resistance; BSP; bamboo-shaving polysaccharide; IL; interleukin; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; LPS; lipopolysa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروبی خوب است; Sex differences; Steroids; Gut microbiota; Metabolic disease; Cardiovascular disease; ApoE; apolipoprotein E; BAs; bile acids; CVD; cardiovascular diseases; E1; estrone; E2; estradiol; E3; estriol; ER; estrogen receptor; FCG; four core genotypes; FMO3; fl