دستورالعمل زیستگاه

در این صفحه تعداد 50 مقاله تخصصی درباره دستورالعمل زیستگاه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دستورالعمل زیستگاه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; Forest-related policy; Public participation; Habitats directive; Birds directive; Stakeholder analysis; Questionnaire survey;
مقالات ISI دستورالعمل زیستگاه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; Habitat quality assessment; Riparian forest monitoring; Geon; Cluster analysis; Habitats directive; EO-based indicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; Afforestation; Carbon management; Climate change mitigation; Common Agricultural Policy; Grassland biodiversity; Habitats Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; Implementation practices; Habitats Directive; Forest management; Species protection; Nature conservation; Local administrations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; Central Europe; Forest communities; Habitats Directive; Habitat occurrence probability; Indicator species; NATURA 2000; Predicted probability of occurrence; Systematic conservation planning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; Conservation status; North Sea; Line transect sampling; SCANS; Harbour porpoise; Bottlenose dolphin; Common dolphin; White-beaked dolphin; Minke whale; Bycatch; Habitats Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل زیستگاه; N2k, the Natura 2000 network; SPA, Special Protection Area; SCIs, Sites of Community InterestBirds directive; Habitats directive; Representativeness; Spatial prioritization; Systematic conservation planning; Zonation software