ریشه مودار

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره ریشه مودار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ریشه مودار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; AS; acetosyringone; DW; dry weight; FW; fresh weight; HR; hairy root; MS; Murashige and Skoog; PGR; plant growth regulator; HPLC; high performance liquid chromatography; HPTLC; high performance thin-layer chromatography; Agrobacterium rhizogenes; Binary v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; Aptamer; Chimeric-tissue plasminogen activator; Cloning; Cuscutain; Hairy root; SELEX; SOEing-PCR; Splicing Overlap Extension Polymerase Chain Reaction; SELEX; systematic evolution of ligands; tPA; Tissue-type plasminogen activator; CNTs; Carbon nano tube
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; Stilbenoid; Hairy root; Muscadine grape; Vitis rotundifolia; Elicitation; Antioxidant; Stilbene synthaseABTS, 2,2′-azinobis[3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid]; BDS, Dunstan and Short medium; CHS, chalcone synthase; CTAB, cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; Salvia miltiorrhiza Bge. f. alba; SmHDR1; Expression profiling; Tanshinones; Hairy root; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DXR; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate reductoisomerase; DXS; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate synt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; LC-ESIMS; liquid chromatography electron spray ionization mass spectrometry; MeJA; methyl jasmonate; TLC; thin-layer chromatography; UGT; UDP-glycosyltransferases; Rhodiola sachalinensis; Crassulaceae; Secondary metabolism; Hairy root; Salidroside; UDP-gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; Electron transport chain; Hairy root; Hyoscyamus albus; Respiratory inhibitor; Riboflavin secretionADX, alternative NAD(P)H dehydrogenase; AOX, alternative oxidase; DMSO, dimethyl sulfoxide; ETC, electron transport chain; FW, fresh weight; mt, mitochondri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; Agrobacterium rhizogenes; Genetic transformation; Hairy root; Metabolic engineering; rol Genes; Secondary metabolismAPCI, atmospheric pressure chemical ionisation; GCMS, gas chromatography mass spectrometry; LCMS, liquid chromatography mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه مودار; Daucus carota; Hairy root; p-Hydroxybenzaldehyde dehydrogenase; p-Hydroxybenzaldehyde synthaseDTT, dithiothreitol; p-HBA, p-hydroxybenzoic acid; HBD, p-hydroxybenzaldehyde dehydrogenase; HBS, p-hydroxybenzaldehyde synthase; HPLC, high-performance liquid c