شناسایی خطر

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره شناسایی خطر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناسایی خطر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; AHP; Analytic Hierarchy Process; ALARP; As Low As Reasonably Practicable; ANP; Analytic Network Process; ATF; Artificial Transfer Function; B(B)N; Bayesian (Belief) Network; BT(A/D); Bow-Tie (Analysis/Diagram); CPN; Cost Priority Number; DO; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; A; acceptable; BPCS; basic process control system; C; severity of consequences; CL; classical; CRM; classical risk ranking matrix; CRMM; classical risk ranking matrix modified; DCS; distributed control system; EI; efficacy index; ERS; emergency release sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; Criteria air pollutants; Causal determination; Hazard identification; National Ambient Air Quality Standards; CASAC; Clean Air Scientific Advisory Committee; CO; carbon monoxide; IQ; intelligence quotient; ISA; Integrated Science Assessment; NAAQS; Nation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; Respiratory sensitization; Framework; Workshop report; Sensitization; In vivo; In vitro; Hazard identification; Tiered approach; Skin; Inhalation; AOP; adverse outcome pathway; APC; Antigen Presenting Cell; BAL; bronchoalveolar lavage; CLP; Classified,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; Weight of evidence; Dose response; Mode of action; Threshold; Problem formulation; Hazard identification; Human health risk assessment; Cancer classification; Chloroform; Carbon tetrachloride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; Thermal decomposition; Dicumyl peroxide; Open cell adiabatic calorimetry; Experimental sensitivity analysis; Hazard identification; Process design
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; BSA; bovine serum albumin; β-LG; β-lactoglobulin; ConA; concanavalin A; FBN; fibronectin; IEC; intestinal epithelial cells; LY; Lucifer Yellow; Mlt; melittin; NRU; neutral red uptake; PHA-E; red kidney bean lectin; RuBisCO, RuB; ribulose biphosphate car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی خطر; AD; adefovir dipivoxil; AhR; aryl hydrocarbon receptor; AMIO; amiodarone; APAP; acetaminophen; ATF4; activating transcription factor 4; CAA; chloroacetaldehyde; CdCl2; cadmium chloride; ChIP-seq; chromatin immunoprecipitation followed by DNA sequencing; C