فضای آزاد

در این صفحه تعداد 234 مقاله تخصصی درباره فضای آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فضای آزاد
مقالات ISI فضای آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Emerging persistent organic pollutants; Perfluoroalkyl substances; Novel brominated flame retardants; Organophosphorus flame retardants; Aquatic ecosystem; Sample treatment; Extraction; Analytical determination; μSIS; micro-selected ion storage mode; 1-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; OS; oxygen scavenging; DO; dissolved oxygen; HS; headspace; O/W; oil-in-water; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; OTR; oxygen transmission rate; Active packaging; Oxygen scavenger; Lipid oxidation; Emulsion; Clean label;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; BHB; beta-hydroxybutyric acid; DBS; dried blood spots; FID; flame ionization detection; GC; gas chromatography; HS; headspace; IS; internal standard; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; QC; quality control; BHB; Acetone; Ketoacidosis; GC-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; cy; number of pressurization cycles; DHS; dynamic headspace; DOE; design of experiments; dp; dry purge time (min); GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS; headspace; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; LPME; liquid phase microe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Foodomics; Green analytical chemistry; Sample preparation techniques; Separation techniques; Miniaturization; Green processes; Environmental assessment tools; Life cycle assessment; AIMS; ambient ionization mass spectrometry; AMVI; analytical method volum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; [Aliquat+]2 [MnCl42−]; trioctylmethylammonium tetrachloromanganate(II); [P6,6,6,14+] [Dy(hfacac)4−]; trihexyl(tetradecyl)phosphonium tetrakis(hexafluoroacetylaceto)dysprosate(III); [P6,6,6,14+] [Mn(hfacac)3−]; trihexyl(tetradecyl)phosphonium tris(he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Organohalogen; By-products; Water; Analysis; Characterization; AOX; Adsorbable organic halide; APCI; Atmospheric pressure chemical ionization; APPI; Atmospheric pressure photoionization; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CID; Collision ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Organohalogen; By-products; Water; Sample preparation; Extraction; Analysis; AC; Activated charcoal; ACN; Acetonitrile; AOBr; Adsorbable organic bromine; AOCl; Adsorbable organic chlorine; AOI; Adsorbable organic iodine; AOX; Adsorbable organic halide; CA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Green chromatography; Animal foods; Solid-phase extraction; Pressurized solvent extraction; Novel stationary phases; 2DLC; Two-dimensional liquid chromatography; ASE; accelerated solvent extraction; CFME; continuous-flow microextraction; CLAs; colloidal l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Headspace; Hollow fiber microextraction; Volatile organic compounds; Gas chromatography-mass spectrometry; River water; Wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; Graphene; Immunosorbent; Ionic liquid; Molecularly imprinted monolith; Molecularly imprinted polymer; New material; Restricted access material; Sample preparation; Sol gel; Sorbent; β-CD; β-cyclodextrin; β-NSA; β-naphthalenesulfonic acid; γ-MPTS; γ-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; ANOVA; analysis of variance; Car/PDMS; carboxen polydimethylsiloxane; DCM; dichloromethane; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS; headspace; LOQ; limit of quantification; PTFE; polytetrafluorethylene; PTR; proton transfer reaction; SPME; so
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; PDMS; poly(dimethylsiloxane); PDMS/DVB; poly(dimethylsiloxane)/divinylbenzene; PA; polyacrylate; SPME; solid phase microextraction; GC; gas chromatography; MS; mass spectrometry; RSD; relative standard deviation; TIC; total ion chromatogram; SIM; selected
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BTEX; Benzene, toluene, ethyl benzene, and xylenes; CE; Capillary electrophoresis; CEC; Capillary electrochromatography; CNT; Carbon nanotube; CP; Conductive polymer; CW-TPR; Carbowax/template resin; DAD; Diode-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; DGGE, denaturing gradient gel electrophoresis; HS, headspace; PCR, polymerase chain reaction; SOB, sulphide-oxidising bacteria; TS, total solidsBiogas desulfurization; Headspace; Microaerobic; Sulfide-oxidizing bacteria; Sulfur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای آزاد; HD; hydrodistillation; HS; headspace; PDMS; polydimethylsiloxane; DVB-CAR-PDMS; divinylbenzene-carboxen-polydimethylsiloxane; LRI; linear retention index; Propolis; Volatile compounds; Solid-phase microextraction; Gas chromatography; Mass spectrometry;