متخصصان مراقبت های بهداشتی

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره متخصصان مراقبت های بهداشتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متخصصان مراقبت های بهداشتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; CROCUS; cross-country ultrasound study; ISUOG; International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology; WFUMB; World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology; ALARA; as low as reasonably achievable; Ultrasonography; Health care profession
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Critically ill patients; Intensive care unit; Health care professionals; Quality of care; Family needs; Experience; Qualitative study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; adolescent; children's rights; health care; health care professionals; human rights; participation; rights;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Profesionales sanitarios; Formación sanitaria especializada; Liderazgo; Comité de docencia o docencia; Percepciones; Encuesta de opinión; Health care professionals; Specialist medical training; Leadership; Teaching committee; Perceptions; Opinion surve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Child maltreatment; Mandated reporting attitudes; Health care professionals; Maltreatment risk factors; Adverse childhood experiences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Adolescents/Youth; Adolescent-friendly care; Communication; Confidentiality/privacy; Health care, primary; Health care professionals; Health care, users' experiences; Metasynthesis; Meta-ethnography; Relationship, patient-provider; Trust; Qualitative anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Asthma; COPD; Medication adherence interventions; Initiation; Implementation; Persistence; Health care professionals; cost-effectiveness; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; FACI; facilitated asthma communication intervention; ICS; inhaled cortic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Aleitamento materno; Hospital; Avaliação; Profissionais de saúdeBreastfeeding; Hospital; Evaluation; Health care professionals
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; IBD; inflammatory bowel disease; UC; ulcerative colitis; HRQoL; health-related quality of life; CD; Crohn's disease; PQL; professional quality of life; GETECUU; Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa; GETEII; Grupo Enfermero d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; adj; adjusted; Apgar score; appearance pulse grimace activity respiration score; CI; confidence interval; cig; cigarettes; COX; cyclooxygenase; ETOP; elective termination of pregnancy; EUROCAT; European surveillance of congenital anomalies; GW; gestationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Evidencia de validez factorial del MBI; Factores de riesgo; Prevalencia de burnout; Profesionales sanitariosEvidence of Factorial Validity of MBI; Risk Factor; Prevalence of Burnout; Health Care Professionals
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متخصصان مراقبت های بهداشتی; Maternal behavior; Feeding habits; Infants; Health care professionals; Primary health careComportamento marterno; Alimentação; Lactentes; Pessoal de saúde; Atenção primária à saúde