آشنایی با موضوع

سلول بنیادی نامی کلی است و به گروهی از سلول های بدن گفته می شوند که دارای چند وپژگی مهم می باشند: 1) این سلول ها تخصص نیافته هستند؛ 2) مجددا در بدن از طریق تقسیم سلولی خود را تولید و تکثیرمی کنند؛ 3) عمری طولانی دارند؛ 4) در شرایط آزمایشگاهی، می توان آنها را به سلول هایی متخصص با اعمال و فعالیت مشخص تبدیل کرد. سلول‌های بنیادی خون‌ساز سلول‌های نارسی هستند که می‌توانند به سلول‌های خونی تبدیل شوند. این سلول‌های بنیادی در مغز استخوان، جریان خون داخل عروقی و خون بند ناف وجود دارند. استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز، روش استانداردی جهت درمان بسیاری از بدخیمی‌های خونی و اختلالات غیرخونی محسوب می‌شود. خون بند ناف، دارای مزایای فراوانی نسبت به سایر منابع سلول‌های بنیادی است و یکی از محدودیت‌های مهم این منبع جهت پیوند، تعداد محدود سلول‌های بنیادی آن می‌باشد.
در این صفحه تعداد 530 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی خونساز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی خونساز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ANOVA; Analysis of variance; ASCI; Acute Spinal Cord Injury; BCAAs; Branched-Chain Amino Acids; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; CPMG; Carr-Purcell-Meiboom-Gill; GABA; Gamma-Amino Butyric Acid; HGF; Hepatocyte Growth Factor; HSCs; Hematopoietic St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ALDH; aldehyde dehydrogenase; ALL; acute lymphocytic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; CLL; chronic lymphocytic leukemia; CML; chronic myelogeneous leukemia; CSC; cancer stem cells; DEAB; diethylaminobenzaldehyde; DHE; dihydroethidium; DMNQ; 2,3-dime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; gMYL6; goat myosin light chain 6; ACBPs; anti-cancer bioactive peptides; NK; natural killer; UCB; umbilical cord blood; HSCs; hematopoietic stem cells; gPRDX5; goat peroxiredoxin-5; BabA; blood group antigen-binding adhesion; Amp; ampicillin; IPTG; iso-pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; BM; bone marrow; 1,4-BQ; 1,4-benzoquinone; HSPCs; hematopoietic stem and progenitor cells; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; CFC; colony forming cell; Benzene; 1,4-benzoquinone; Hematopoietic stem and progenitor cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; GWAS; genome-wide association study; 3′UTR; 3′ untranslated region; IKZF1; IKAROS family zinc finger 1 (Ikaros); ARID5B; AT rich interactive domain 5B (MRF1-like); HSCs; hematopoietic ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Phase 2 Trial; Hematopoietic Stem Cells; Hepatocyte Regeneration; Acute-on-Chronic Liver Failure; AH; alcoholic hepatitis; CTP; Child-Turcotte-Pugh; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; HRS; hepatorenal syndrome; MELD; Model for End-Stage Liver D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ROS; reactive oxygen species; 8-oxoGua; 8-Oxo-7,8-dihydroguanine; UNG; uracil-DNA glycosylase; TET; ten-eleven translocation protein; 5-mCyt; 5-Methylcytosine; 5-hmCyt; 5-Hydroxymethylcytosine; 5-fCyt; 5-formylcytosine; 5-caCyt; 5-Carboxycytosine; BER; ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; AGM; aorta-gonad-mesonephros; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; IAHCs; intra-aortic hematopoietic clusters; Sox; Sry-related high mobility group box; NICD; Notch intra-cellular domain; SCF; stem cell factor; IL; interle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Antimicrobial resistance; Antibiotics; Hematopoietic stem cells; Transplant; Microbial contamination; Resistencia antimicrobiana; Antibióticos; Células troncales hematopoyéticas; Trasplante; Contaminación Microbiana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Hematopoietic stem cells; High-dose therapy; Stem cell transplantation; Children; Adolescents and young adults; terapia wysokodawkowa; komórki hematopoetyczne; przeszczepianie komórek macierzystych; dzieci; młodzież i młodzi dorośli;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ALCAR; acetyl-l-carnitine; BM; bone marrow; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; LSKs; lin− c-kit+ sca-1+ cells; WBC; white blood cells; RBC; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cellules souches hématopoïétiques; Cellules CD34+; Pédiatrie; Congélation; Composition du greffon; CD34+ cells; Congelation; Graft composition; Hematopoietic stem cells; Pediatrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Valproic acid (PubChem CID: 3121); IPTG: Isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside (PubChem CID: 656894); DAPI: 4′,6-diamidino-2-phénylindole (PubChem CID: 2 954); CPP; cell-penetrating peptides; FBS; fetal bovine serum; HSC; hematopoietic stem cells; HDA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cellules souches hématopoïétiques; Cryopréservation; Décongélation; Hematopoietic stem cells; Cryopreservation; Thawing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; G-CSF; granulocyte-colony stimulating factor; GK; Goto-Kakizaki; HSCs; hematopoietic stem cells; PBS; phosphate buffered saline; SFI; sciatic functional index; VEGF; vascular endothelial growth factor; sciatic nerve injury; nerve repair; peripheral nerve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Nrf2; nuclear factor erythroid 2-related factor 2; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; 3LL; Lewis lung carcinoma; RBC; red blood cell; DPPH; 2, 2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; CFU; colony-forming units; CSCs; cancer stem cells; EBs; embryoid bodies; ECM; extracellular matrix; EPCs; endothelial progenitor cells; ESC; embryonic stem cells; HSC; hematopoietic stem cells; iPS; inducible pluripotent stem; MSCs; mesenchymal stem cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; APCs; antigen-presenting cells; cDCs; classical DCs; CTLs; cytotoxic T cells; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; DC; dendritic cell; Dex; dendritic cell-derived exosomes; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; CHIKV; chikungunya virus; CMV; cytomegalovirus; EID(s); Emerging infectious disease(s); FDA; Food and Drug Administration; HBV; hepatitis B virus; HBsAg; surface antigen of the hepatitis B virus; HCV; hepatitis C virus; hESC(s); human embryonic stem cell(
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; BM; bone marrow; CP; cyclophosphamide; dsDNA; double-stranded DNA; i/p; intraperitoneally; HSCs; hematopoietic stem cells; SPF mice; specific pathogen free mice; SPF mice; Double-stranded DNA; Opportunistic infection; Systemic inflammation; Lymphoid proge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Hematopoietic stem cells; Reference gene; Single-cell RT-PCR; Beta2-microglobulinRT-PCR, reverse-transcription polymerase chain reaction; HSCs, hematopoietic stem cells; B2m, beta2-microglobulin; HKGs, housekeeping genes; MPPs, multi-potential progenitors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; APC; adenomatous polyposis coli; CLL; chronic lymphocytic leukemia; Fz; frizzled receptor; GSK-3β; glycogen synthase kinase; HSC; hematopoietic stem cells; LDL; low-density lipoprotein; Lef; lymphoid enhancing factor; LRP; LDL receptor-related protein; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; BMMCs; Bone marrow-derived mononuclear cells; CCl4; Carbon tetrachloride; NAD; Non-adherent; MVs; Microvesicles; MSCs; Mesenchymal stem cells; ED1+; Monocyte/macrophage marker; MACS; Magnetic-activated cell sorting; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; PcG; polycomb group; EZH2; enhancer of zeste homolog 2; shRNA; short hairpin RNA; Rb; retinoblastoma; MDM2; murine double minute 2; CDKIs; cyclin-dependent kinase inhibitors; PRC1; polycomb repressive complex 1; PRC2; polycomb repressive complex 2; H3K27m