آشنایی با موضوع

دو نوع عمده از سلول‌های عمومی در لوبول‌های کبد وجود دارد؛ سلول‌های پارانشیمی و غیرپارانشیمی. ۸۰٪ حجم کبد را سلول‌های پارانشیم تشکیل داده و هپاتوسیت نامیده می‌شوند. سلول‌های غیرپارانشیمی ۴۰٪ از تعداد کل سلول‌های کبد را تشکیل می‌دهند اما تنها ۶٫۵٪ حجم کبد را شامل می‌شوند. سلول‌های آندوتلیال سینوسی کبدی، سلول‌های کوپفر و سلول‌های ستاره‌ای کبدی تعدادی از سلول‌های غیرپارانشیمی سینوس کبد هستند. پتانسیل ترمیم بالای کبد ناشی از سلول های پارانشیمی و غیرپارانشیمی است که سبب بازگرداندن توده اصلی کبد پس از آسیب های تکثیر سلولی می شود. سلول های ستاره ای در بازسازی کبد دخیل هستند و یک عملکرد دوگانه را با حمایت از سلول های همسایه و توسعه سلول های اپیتلیال کبدی انجام می دهند. این نشان می دهد که سلول های ستاره ای نه تنها پروفایل بیان و پتانسیل تمایزی مشابهی را نشان می دهند بلکه شباهت عملکردی به سلول های بنیادی مزانشیمی ارگان های دیگر دارند که در حال حاضر به شدت توسط بسیاری گروه های درمانی برای استفاده در بیماری های کبدی مورد استفاده قرار می گیرند.
در این صفحه تعداد 466 مقاله تخصصی درباره سلول‌های ستاره‌ای کبدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول‌های ستاره‌ای کبدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; AhR; AhR nuclear translocator (ARNT); Liver; TCDD; Dioxin; Fibrosis; Hepatic stellate cells; NASH; PCB; Hydrocarbons; Chronic liver diseases; CLDs; Cirrhosis; Agent orange; Transforming growth factor-β; Furans; Nrf2; Cytochrome P450; Hyperhomocysteinemia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; α; 7nAChRAlpha7 nicotinic acetylcholine receptor; α; -CGRPAlpha-calcitonin gene-related peptide; AT; 1/2Angiotensin 1/2 receptor; AVP; Arginine vasopressin; BDL; Bile duct ligation; CLR; Calcitonin-like receptor; CNS; Central nervous system; cAMP; Cycli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; NDMA; N′-Nitrosodimethylamine; Rsvtrl; resveratrol; LFT; liver function test; H&E; hematoxylin and eosin; IHC; immunohistochemistry; ALP; alkaline phosphatase; AST; aspartate aminotransferases; ALT; alanine aminotransferases; TBil; total bilirubin; α-S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; Thyroid hormone; Liver cancer; Tumor microenvironment; Liver fibrogenesis; ALT; alanine amino transferase; BBC; basal cell carcinoma; CCL4; carbontetrachloride; CD; choline-deficient; CDK2; cyclin-dependent kinase; CSC; cancer stem cell; DKK; dickkopf Wnt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ATP; Adenosine 5c-triphosphate; ALT; Alanine aminotransferase; aa; Amino acid; ASK1; Apoptosis signal- regulating kinase 1; AST; Aspartate aminotransferase; BASH; Both alcoholic and non-alcoholic liver disease; CCR2/CCR5; C-C chemokine receptor types 2 an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; CTGF; connective tissue growth factor; Col-I; collagen type-I; EMT; epithelial-mesenchymal transition; HCC; hepatocellular carcinoma; HSCs; hepatic stellate cells; TGF-β1; transforming growth factor beta1; TME; tumor microenvironment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; DILI; Immune-mediated; Tolerance; Antigen; Immune cells homing; DILI; drug-induced liver injury; HLA; human leukocyte antigen; APCs; antigen presenting cells; DCs; dendritic cells; LSECs; liver sinusoidal endothelial cells; KCs; Kupffer cells; APAP; aceta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; Butein (PubChem CID: 5281222); Cardamonin (PubChem CID: 641785); 2′,4′-Dihydroxy-6′-methoxy-3′,5′-dimethylchalcone (PubChem CID: 10424762); Flavokawain B (PubChem CID: 5356121); Hydroxysafflor Yellow A (PubChem CID: 6443665); Naringenin Chalcone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ASTX; astaxanthin; BAMBI; BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog; BDL; bile duct ligation; CCL4; chemokine (C-C motif) ligand 4; CCR; chemokine receptor C-C motif; ChREBP; carbohydrate response element binding protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ALT; alanine aminotransferase; APAP; acetaminophen; AST; aspartate aminotransferase; ATP; adenosine triphosphate; BLC; B lymphocyte chemoattractant; CD30L; cluster of differentiation 30 ligand; CHFD; choline-deficient high-fat diet; Cyp2e1; cytochrome P45
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ERK; extracellular signal regulated kinase; FXR; farsenoid X receptor; HCC; hepatocellular carcinoma; HSCs; hepatic stellate cells; IL1β; Interleukin 1 beta; IL18; Interleukin 18; IKKβ; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta; JAK; Janus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; Hepatic stellate cells; Lama2; Lama5; Liver stem cell niche; Basement membrane; Space of dissé; 2AAF; (2-acetylaminofluorene); α-Sma; (α-smooth muscle actin); BSA; (bovine serum albumin); Ck18; (cytokeratin 18); Ck19; (cytokeratin 19); Col1a2; (collage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ADAM; A Disintegrin And Metalloproteinase; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs; Akt; RAC-alpha serine/threonine-protein kinase; AP1; transcription factor AP-1; BMP; bone morphogenetic protein; DNMT; DNA methyl-transferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; HF; hepatic fibrosis; HSC; hepatic stellate cells; ECM; extracellular matrix; MMPs; matrix degrading metalloproteinases; TIMPs; tissue inhibitors of metalloproteinases; TGF-β; transforming growth factor-beta; NK; Natural killer; NKT; NK like T; NKG2D; na
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ALA; α-lipoic acid; AMPK; AMP-activated protein kinase; eNOS; endothelial NO synthase; ECM; extracellular matrix; ET-1; endothelin-1; EVs; extracellular vesicles; HCS; Hepatic stellate cells; HI; intermittent hypoxia; NO; nitric oxide; NAFLD; nonalcoholi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; CTL; cytotoxic T cells; HCC; hepatocellular carcinomas; HSC; hepatic stellate cells; LSEC; liver sinusoidal endothelial cells; MDSC; myeloid-derived suppressor cells; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; NK cells; Natural Killer cells; TAM; tumor-associat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; Baicalin; Baicalein; Flavonoids; Chemoprevention; Inflammatory diseases; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; 12-LOX; 12-lipoxygenase; AIDS; acquired immunodeficiency disorder syndrome; AhR; aryl hydrocarbon receptor; AIH; autoimmune hepatitis; AICAR; 5-aminoimidaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; AH; alcoholic hepatitis; ALD; alcoholic liver disease; ALT; alanine aminotransferase; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CXCL; chemokine (C-X-C motif) ligand; DAMP; danger-associated molecular pattern; DPI; diphenyleneiodonium; Egr-1; early growth respons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; 2D; two dimensional; 2PP; two-photon hydrogel polymerization; 3D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticle; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; RGD; Arg-Gly-Asp; BMP; bone morphogenetic protein; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; Hprt1; hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1; HSC; hepatic stellate cells; KC; Kupffer cells; NR; nuclear receptors; SEC; sinusoidal endothelial cells; Abcb4 knockout mice; Bile duct ligation; Hepatocytes; Non-parenchymal liver cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ApoB; apolipoprotein B; ApoCII; apolipoprotein C-II; APPL-1; adaptor protein containing pleckstrin homology domain, phosphotyrosine binding domain and a leucine zipper motif; CD36; fatty acid translocase; CETP; cholesteryl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; α-SMA; α-smooth muscle actin; HSCs; hepatic stellate cells; NASH; non-alcoholic steatohepatitis; iNOS; inducible nitric oxide synthase; ROS; reactive oxygen species; NF-κβ; nuclear factor κ-β; TNF-α; tumor necrosis factor α; TMAOH; tetramethylammo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ALT; alanine aminotransferase; BMP; bone morphogenetic protein; BT; bacterial translocation; CFU; colony-forming unit; DAMP; damage associated molecular patterns; FIAF; fasting-induced adipose factor; HSCs; hepatic stellate cells; IM; intestinal microbiot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; HSC; hepatic stellate cells; PAR; protease activated receptor; LMWH; low molecular weight heparin; PVT; portal vein thrombosis; NO; nitric oxide; CCl4; carbon tetrachloride; MAP; mean arterial pressure; PP; portal pressure; PBF; portal blood flow; SMABF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; MCs; mesothelial cells; HSCs; hepatic stellate cells; PFs; portal fibroblasts; VitA; vitamin A; GPM6A; glycoprotein M6a; Col1a1; collagen1a1; GFP; green fluorescence protein; TGF-β; transforming growth factor-β; PDGF; platelet-derived growth factor; ACT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; ECM; extracellular matrix; LSEC; liver sinusoidal endothelial cells; HSC; hepatic stellate cells; KC; Kupffer cells; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; VEGF; vascular endothelial growth factor; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; KLF2; kruppel-like f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; Liver fibrosis; SOCS1; Dimethylnitrosamine; Carbon tetrachloride; Hepatic stellate cells; PDGFALT, alanine transferase; CCl4, carbon tetrachloride; DMN, dimethylnitrosamine; ECM, extra-cellular matrix; GBSS, Gey’s Balanced Salt Solution; HCC, hepatocellul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول‌های ستاره‌ای کبدی; FABP; fatty acid binding protein; WT; wild type; KO; knockout; IL-10; interleukin 10; YM-1; mouse macrophage secretory glycoprotein; Fizz-1; found in inflammatory zone-1; LPS; lipopolysaccharide; IFN-γ; interferon gamma; IL-4; interleukin 4; M1; pro-infl