بیان هترولوژیک

در این صفحه تعداد 685 مقاله تخصصی درباره بیان هترولوژیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیان هترولوژیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; AVB; aquatic vegetable bed; DWS; drinking water sludge; EPS; extracellular polymeric substances; GAC; granular activated carbon; GEMs; genetically-engineered microorganisms; HE; heterologous expression; MCs; microcystins; MC-LA; microcystin-LA; MC-LF; mic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; Heterologous expression; Antibiotic production; Strain development; Streptomyces albus J1074; φC31-encoded recombination system; Multiple attachment sites
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; AMP; antimicrobial peptide; CaMV35S; cauliflower mosaic virus 35S RNA; ER; endoplasmic reticulum; GM; genetically modified; PMF; plant molecular farming.; Antimicrobial peptides; Therapeutic peptides; Plant protection; Plant molecular farming; Agricultura
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; Phenylpropanoids; Flavonoids; Homeologous/homologous recombination; DNA repair deficiency; In vivo evolution; Mosaic pathways; Metabolic reconstitution; Heterologous expression; Yeast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; APol; amphipol; AOB; artificial oil body; DLS; dynamic light scattering; GFP; green fluorescent protein; FT-IR; Fourier transform-infrared; LB; lipid body; OB; oil body; PL; phospholipid; RFP; red fluorescent protein; SDS; sodium dodecyl sulfate; SRCD; sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; Bacillus halodurans; Cellulases; Cellulose hydrolysis; Degradation of cellulose; Endo-1; 4-β-glucanases; Expression analysis; Heterologous expression; In silico protein characterization; IPTG; pET expression system; Plant cell wall;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; CBGA; cannabigerolic acid; THC; Δ9-tetrahydrocannabinol; THCA; Δ9-tetrahydrocannabinolic acid; THCAS; Δ9-tetrahydrocannabinolic acid synthase; CNE1p; calnexin-like protein; PDI1p; protein disulfide isomerase; Ero1p; endoplasmic reticulum oxidoreductin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; Endo-1,5-arabinanase; Penicillium purpurogenum; Pichia pastoris; Heterologous expression; GH family 43; pNPAra; p-nitrophenyl-α-L-arabinofuranoside; pNPXyl; p-nitrophenyl- β-D-xylopyranoside; pNPGlu; p-nitrophenyl β-D-glucopyranoside; pNPGal; p-nitroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; Leishmania; Parasite; Lipase; Heterologous expression; TG; Triacylglycerols; VC2; Vinyl acetate; VC3; vinyl propionin; VC4; Vinyl butyrate; VC12; Vinyl laurate; TC2; Triacetin; TC3; tripropionin; TC4; tributyrin; TC8; tricaprylin; O.O; olive oil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; Sm-PLGV; phospholipase A2 purified from Scorpio maurus venom glands.; rPLA2(+5); recombinant phospholipase A2 containing the whole gene transcript either long and short chains linked by the penta-peptide.; rPLA2(−5); recombinant phospholipase A2 in whic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان هترولوژیک; P450; cytochrome P450 monooxygenase; CPR; cytochrome P450 reductase; LB; lysogeny broth (medium); TB; terrific broth (medium); IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; GC/MS; gas chromatography coupled with mass spectrometry; HPLC; high performance liq