توالی انتخابی بالا

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره توالی انتخابی بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توالی انتخابی بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Electronic waste (e-waste); Heavy metal; Microbial community structure; High throughput sequencing; Multivariate regression tree (MRT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Adventitious viruses; Biologics; Vaccines; Biotherapeutics; Cell substrate; Next generation sequencing; High throughput sequencing; Bioinformatics; NGS; next-generation sequencing; HTS; high-throughput sequencing; FDA; U.S. Food and Drug Administration; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Marine invasive species; Surveillance; Monitoring; Early detection; Environmental DNA; Metabarcoding; Good environmental status; High throughput sequencing; Marine Strategy Framework Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; CDR; complementarity determining region; CMC; chemistry, manufacturing and control; CPCA; composite protein for clinical applications; CS; canonical structure; EMBL-EBI; EMBL European Bioinformatics Institute; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Plant virus; Virus detection; Virus diagnostic; High throughput sequencing; Next Generation Sequencing; Trends; Plant certification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Virus; Fetal bovine serum; Trypsin; High throughput sequencing; Parvovirus; PegivirusBPV1-4, bovine parvovirus 1 to 4; BVDV1-3, bovine viral diarrhea virus type 1 to 3; CSFV, classical swine fever virus; FBS, Fetal Bovine Serum; Gc/mL, Genome copies/mL; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; immune repertoires; immunoglobulin diversity; antibody diversity; T cell receptor diversity; high throughput sequencing; immune profiling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Viral metagenomics; High throughput sequencing; Viral discovery; Blood-borne viruses; Emerging viruses; Blood safety; Métagénomique; Séquençage haut débit; Découverte de virus; Virus transmis par le sang; Virus émergents; Sécurité transfusionnell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Viral metagenomics; High Throughput Sequencing; Viral discovery; Blood-borne viruses; Emerging viruses; Blood safetyMétagénomique virale; Séquençage haut débit; Découverte de virus; Virus transmis par le sang; Virus émergents; Sécurité transfusionnelle