هیپوکسی

در این صفحه تعداد 40 مقاله تخصصی درباره هیپوکسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیپوکسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Obstructive sleep apnea; Hypoxia; Auditory brainstem response; Hearing test; Apneia obstrutiva do sono; Hipóxia; Potenciais evocados auditivos do tronco encefálico; Audição;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Aire enrarecido; Hipoxia; CO2; Parasimpático; Variabilidad cardíaca; Arritmia; Rarefied air; Hypoxia; CO2; Parasympathetic; Heart rate variability; Arrhythmia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Intubación orotraqueal; Unidad de Cuidados Intensivos; Complicaciones; Hipoxia; HipotensiónEndotracheal intubation; Intensive Care Unit; Complications; Hypoxia; Hypotension
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Blob sculpin; Benthic; Mexican Pacific coast; Hypoxic conditions; Morphometrics; MeristicsPez gota; Bentónico; Costa pacífica mexicana; Hipoxia; Morfometría; Merística
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Sildenafil; High altitude; PDE-5 inhibitor; Exercise; Hypoxia; Normobaric; HypobaricSildenafilo; Gran altitud; Inhibidor de PDE-5; Ejercicio; Hipoxia; Normobárico; Hipobárico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Neoplasias de cuello uterino; Inmunohistoquímica; Anhidrasa carbónica ix; Transportador de glucosa tipo 1; Hexocinasa; Hipoxia; Glucólisis; Respuesta al tratamiento; Uterine cervical neoplasms; Immunohistochemistry; Carbonic anhydrase ix; Glucose trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسی; Aterosclerosis; Hipoxia; Células vasculares; Low density lipoprotein receptor-related protein-1 (LRP1); Hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α); Atherosclerosis; Hypoxia; Vascular cells; Low density lipoprotein receptor-related protein-1 (LRP1); Hypoxia-i