آشنایی با موضوع

اصلاح هیستون یک اصلاح پس از ترجمه ای (PTM) برای پروتئین های هیستون است که شامل متیلاسیون، فسفوریلاسیون، استیلینگ، ubiquytylation و sumoylation است. تغییرات هیستون در فرآیندهای بیولوژیکی متنوع مثل فعال سازی/غیرفعال سازی رونویسی، بسته بندی کروموزوم و آسیب DNA/ترمیم عمل می کنند.
در این صفحه تعداد 301 مقاله تخصصی درباره اصلاح هیستون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اصلاح هیستون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; ChIP; chromatin immunoprecipitation; COL1A1; collagen type I alpha 1; ECM; extracellular matrix; EHMT1; euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1; EHZ2; enhancer of zeste homolog 2 (histone methyltransferases); HP1; heterochromatin protein 1; H3K27
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; IC50; concentration that inhibit 50% cell growth; MCF-7 DR; doxorubicin resistant MCF-7 cells; MDA-MB-231DR; doxorubicin resistant MDA-MB-231 cells; MCF-7 7T; MCF-7 cells with 7th treatment; MDA-MB-231 7T; MDA-MB-231 cells with 7th treatment; ER; Estrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; Chromatin; DNA methylation; Histone modification; Next generation sequencing; Neuronal differentiation; Photoreceptor; Retina neurodegeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; UPL; unexplained pregnancy loss; GO; gene ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; SA; spontaneous abortion; MLPA; Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification; Early miscarriage; Cell cycle; Histone modification; Placenta; mRNA profil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; Chinese hamster ovary cells; Breast cancer 1; siRNA; Cell cycle checkpoint; Gene amplification; Histone modification; Chromatin remodeling; Recombinant protein production; Monoclonal antibody;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; Epigenetics; Epileptogenesis; Histone modification; DNA methylation; miRNA; Epilepsy; AEDs; antiepileptic drugs; BET; bromodomain and extra-terminal domains; CCI; controlled cortical impact; CNS; central nervous system; DG; dentate gyrus; DM; demethylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; BPA; bisphenol A; CpG; 5′-C-phosphate-G-3′; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; DEET; N,N-diethyl-meta-toluamide; DEHP; bis(2-ethylhexyl)phthalate; DES; diethylstilbestrol; DNMT; DNA methyltransferase; DOHaD; Developmental Origins of Health and Dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; Atrial fibrillation; Epigenetic; DNA methylation; histone modification; microRNAAF, atrial fibrillation; DNMT, DNA methyltransferase; ECM, extracellular matrix; HP1, heterochromatin protein 1; MBD, methyl-binding domain; SOD1, superoxide dismutase 1; IL-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; CCA; cholangiocarcinoma; OS; overall survival; miRNA; microRNA; TSG; tumor suppressor genes; ICC; intrahepatic cholangiocarcinoma; OV; Opisthorchis viverrini; CpG; scytosine guanine dinucleotides; DNMT; DNA methyltransferases; EZH2; zeste homolog 2; RASSF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; NTD; neural tube defect; TH; thyroid hormones; RA; retinoic acid; T3; 3, 3, 5-triiodo-l-thyronine; T2; diiodo-l-thyronine; rT3; reverse T3; TR; thyroid receptor; RXRs; retinoid X receptors; RAR; retinoic acid receptor; HRE; hormone-response elements; ER;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; Adipose stem cell; Chromatin; Gene expression; Glucose; Histone modification; Inflammation; ASC; adipose tissue-derived MSC; ChIP; chromatin immunoprecipitation; GO; gene ontology; IR; inflammation response; MSC; mesenchymal stromal cell; TSS; transcripti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; AID; activation induced deaminase; BER; base excision repair; CGI; CpG island; DNMT; DNA methyltransferase; EED; embryonic ectoderm development; ERV; endogenous retrovirus; EZH; enhancer of zeste; GV; germinal vesicle; HDAC; histone deacetylase; IAP; intr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; HR; histone residue; NUC; nucleosome; PTM; post-translational modification; CM; chromatin modifier; TF; transcription factor; NFR; nucleosome-free region; TSS; transcription start site; KS; Kolmogorov-Smirnov; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اصلاح هیستون; Cd, cadmium; H3K27me1, histone 3-lysine 27-mono-methylation; IC50, inhibitory concentration 50%; LIF, leukemia inhibitory factor; MA, multicellular aggregates; mES, mouse embryonic stem (cells)Cadmium (Cd); Epigenetics; Histone modification; Inheritance;