پاسخ میزبان

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره پاسخ میزبان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پاسخ میزبان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاسخ میزبان; SIRS; systemic inflammatory response syndrome; MODS; multiple organ dysfunction syndrome; IMHA; immune mediated hemolytic anemia; LPS; lipopolysaccharide; IL; interleukin; TNFα; tumor necrosis factor alpha; TGFβ; transforming growth factor beta; IFNγ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاسخ میزبان; CCL5; C-C chemokine ligand 5; IL; interleukin; RANKL; receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand; GF; germ free; SPF; specific pathogen free; CT; computed tomography; MRS; de Man Rogosa and sharpe; BV; bone volume; TV; total volume; Tb.Th; trabec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاسخ میزبان; Broadly reactive neutralizing antibodies; Cell culture-derived HCV; Direct antiviral agents; Drug resistance; Genotype; Hepatitis C virus; Host response; monitoring drug resistance; Pathogenesis; Quantitative molecular assays;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاسخ میزبان; Mycobacterium tuberculosis; Dendritic cell; Innate immunity; Host response; Cell wall; Galactosamine; GalN; IL-10; DC-SIGN; Mycobacterium; Arabinogalactan; Human PBMC; PAMP; PRR; GalN-AG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاسخ میزبان; Solanum lycopersicum L.; Solanaceae; Tomato; Rhizoctonia solani; Basidiomycota; Fungi; Gas chromatography-mass spectrometry; Bioassay; Host response; Phenylacetic acid; Quinic acid; Plant disease; Phenylalanine metabolism;