شناسایی بشر

در این صفحه تعداد 172 مقاله تخصصی درباره شناسایی بشر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناسایی بشر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Intergroup forgiveness; National identification; Human identification; Collective narcissism; Constructive patriotism; Blind patriotism; Group attachment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Forensic dentistry; Dental records; Dental diversity; Military population data; Human identification; Odontología forense; Registros dentales; Diversidad dental; Datos de población militar; Identificación humana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Human identification; Genetically variant peptide; Bone; Proteomics; Random match probability; Single amino acid polymorphism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Human identification; DNA database; Human rights; Kuwait law; Identificación humana; Base de datos de ADN; Derechos humanos; Ley de Kuwait;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Discriminant functions; Mandible; Forensic anthropology; Gender assessment; Human identification; Funciones discriminantes; Mandíbula; Antropología forense; Estimación sexual; Identificación humana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Forensic science; Forensic anthropology; Human identification; Dental anthropology; Nonmetric traits; Ancestry investigation; Forensic anthropology population data.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی بشر; Multi-view gait recognition; Human identification; Appearance conversion machine; Extreme learning machine; Viewing angle estimation; Transformation invariant low-rank texture;