ویروس نقص ایمنی بدن (HIV)

در این صفحه تعداد 117 مقاله تخصصی درباره ویروس نقص ایمنی بدن (HIV) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویروس نقص ایمنی بدن (HIV) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس نقص ایمنی بدن (HIV); TR*; transient responder(s) patient(s) with loss of effective anti-HBs titer during follow-up; LTR^; long-term responder(s) patient(s) with an effective anti-HBs titer during follow-up; Hepatitis B; Vaccination; Human immunodeficiency virus (HIV); Long-te
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس نقص ایمنی بدن (HIV); Human papillomavirus (HPV); Human immunodeficiency virus (HIV); HPV vaccination; HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine; Immunogenicity; Safety; APC; antigen-presenting cell; ART; antiretroviral therapy; ATP; according-to-protocol; BARC; Bio Analytical Researc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس نقص ایمنی بدن (HIV); Human immunodeficiency virus (HIV); Pneumocystis jirovecii Pneumonia (PcP); Opportunistic infections; Lungs; Vírus da imunodeficiência humana (VIH); Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (PPc); Infeções oportunistas; Pulmões;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس نقص ایمنی بدن (HIV); Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Virus de la hepatitis C (VHC); Virus de la hepatitis B (VHB); Virus de la hepatitis A (VHA); Human immunodeficiency virus (HIV); Hepatitis C virus (HCV); Hepatitis B virus (HBV); Hepatitis A virus (HAV);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس نقص ایمنی بدن (HIV); H1N1 flu; Lung cancer; Pneumonia vaccine; Chronic obstructive pulmonary disease (COPD); Human immunodeficiency virus (HIV); Tuberculosis; Pulmonary hypertension; Flu vaccineGripe H1N1; Cáncer de pulmón; Vacuna neumocócica; Enfermedad pulmonar obstructiva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویروس نقص ایمنی بدن (HIV); Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Transmisión vertical; Niños; Human immunodeficiency virus (HIV); Vertical transmission; Children;