سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی

در این صفحه تعداد 118 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; BMP; bone morphogenic protein; EGF; epidermal growth factor; ENS; enteric nervous system; ESC; embryonic stem cell; iPSC; induced Pluripotent Stem Cell; FGF; fibroblast growth factor; HIO; human intestinal organoid; HIO+ENS; human intestinal organoid with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Embryonic stem cells; Single-cell cloning; Induced pluripotent stem cells; hPSCs; hESCs; Genome engineering; CRISPR-Cas9;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Paracrine effects; Differentiation; Primitive streak; Mathematical modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Endothelial cells; Smooth muscle cells; Biomechanical cues; Vascular differentiation; Con-vSMCs; contractile vSMCs; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; ECM; Extracellular matrix; ECs; Endothelial cells; hESCs; Human embry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Hematopoiesis; Tissue-resident macrophages; Microglia; Niche; Transcriptomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Microcarriers; Spinner platform; Cardiomyocytes differentiation; Lactate purification; Ascorbic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; A1AT; α1-antitrypsin (A1AT); ALB; albumin; BMP-2; bone morphogenetic protein 2; BSA; bovine serum albumin; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole; BMP-4; bone morphogenic protein 4; DE; definitive endoderm; DMEM-HG; Dubelcco's modified Eagle's medium-high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; 3D bioprinting; Laser-assisted bioprinting; Cornea; Human pluripotent stem cells; Limbal epithelial stem cells; Adipose stem cells; Human collagen I; Recombinant human laminin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; BMP; bone morphogenetic protein; CNS; central nervous system; ESCs; embryonic stem cells; EBs; embryoid bodies; EMT; epithelial to mesenchymal-transition; FGF; fibroblast growth factor; iPSC; induced pluripotent stem cells; lt-NES; long-term self-renewing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; 13-cis-RA; 13-cis-retinoic acid; 9-cis-RA; 9-cis-retinoic acid; ATRA; all-trans-retinoic acid; dTP; developmental toxicity potential concentration; dTT; developmental toxicity threshold; HRMS; high resolution mass spectrometry; ISTD; internal standard; o/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Microcarriers; Extracellular matrix proteins; Integration of expansion and differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; BAK; BCL-2 antagonist killer; BAX; BCL-2 associated X protein; CDK1; cyclin dependent kinase 1; CLDN-6; claudin-6; CM; cardiomyocyte; CPE; Clostridium perfringens endotoxin; GPX2; glutathione peroxidase-2; GSH; glutathione; GSR; glutathione reductase; GSS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Vascular smooth muscle cell; Embryonic stem cells; Induced pluripotent stem cells; Lateral plate mesoderm; Neural crest; Serum-free; Coronary; VSMCs; vascular smooth muscle cells; VEGF; vascular endothelial growth factor; PAH; pulmonary arterial hypertens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; human pluripotent stem cells; aneuploidy; replication stress; condensation perturbations; chromosomal aberrations; genomic instability; SRF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs); Plasma-activated medium (PAM); Selective elimination; Oxidative stress; Regenerative medicine; hPSCs; human pluripotent stem cells; hESCs; human embryonic stem cells; hiPSCs; human induced pluripotent stem ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Corneal epithelium; Limbal epithelial stem cells; Human pluripotent stem cells; Serum-free culture conditions; Tissue engineering; Regenerative medicine; AFP; α-fetoprotein; BSA; bovine serum albumin; bFGF; basic human fibroblast growth factor; CLET; cul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; human pluripotent stem cells; induced pluripotent stem cells; human embryonic stem cells; gonadotropin-releasing hormone; GnRH; puberty; hypogonadotropic hypogonadism; Kallmann syndrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; hPSCs; human pluripotent stem cells; BMECs; brain microvascular endothelial cells; P-gp; P-glycoprotein; RA; retinoic acid; UM; unconditioned medium; EC; endothelial cell; EC + RA medium; EC mediu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Cell based assays; High content; Phenotype screening; iPSCs; Induced pluripotent stem cells; Human pluripotent stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Cardiac tissue engineering; Conduction velocity; Contractile function; mTOR; Human pluripotent stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Lateral flow biosensor; Human pluripotent stem cells; Strand displacement amplification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; cTnT; cardiac specific troponin T; hESC; human embryonic stem cells; hiPSC; human induced pluripotent stem cells; hPSC; human pluripotent stem cells; LDH; lactate dehydrogenase; SAM; statistical analysis of microarray; Human pluripotent stem cells; Cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; diabetes models; pancreas development; beta cell physiology; human pluripotent stem cells; disease modeling; induced pluripotent stem cells; genome editing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Multi-walled carbon nanotubes; Surface roughness; Human pluripotent stem cells; Differentiation; Cell adhesion; Cytoskeleton;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose tissue; MSC; mesenchymal stem cell; UCP1; uncoupling protein 1; PRDM16; PR domain containing 16; PPARγ; peroxisome proliferator-activated receptor gamma; BMP; bone morphogenic protein; PGC1; peroxisome prolif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human pluripotent stem cells; Embryonic stem cells; Self-renewal; Synthetic matrices; Physicochemical cues; Synthetic heparin mimics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; hiPSCs; human induced pluripotent stem cells; CMs; cardiomyocytes; hESCs; human embryonic stem cells; 2D; two dimensional; hPSCs; human pluripotent stem cells; EB; embryoid body; AP; action potential; APD 90; AP duration from the peak to 90% repolarizatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; ALDHhi; high expression of aldehyde dehydrogenase; ALK; activin-like kinase receptor; AP; anterior-posterior; AVE; anterior visceral endoderm; BMPs; bone morphogenic proteins; CER1; Cerberus; CFC; conserved cysteine-rich domain; CSCs; cancer stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Cell therapy; Human mesenchymal stem cells; Human pluripotent stem cells; Clinical trials; Expansion; Differentiation; Microcarrier; Cell harvesting; Aggregates; Extracellular matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human embryonic stem cells; Induced pluripotent stem cells; Cell adhesion molecules; Pluripotency; 2D; Two dimensional; 3D; Three dimensional; AT; Alkanethiol; CM; Conditioned media; ECMPs; Extracellular matrix proteins; CAM; cell adhesion molecule; ESCs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; Human induced pluripotent stem cells; NKX6.1; Reporter cell line; Directed differentiation; hiPSC-derived beta cells; EBiSC; European Bank for Induced Pluripotent Stem Cells; FACS; Fluorescence activated cell sorting; GFP; Green fluorescence protein; GSIS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی پلورپوفتون انسانی; HLCs; Antiviral; Primary Isolates; Personalized Medicine; ALB; albumin; AFP; alpha-fetoprotein; bFGF; basic fibroblast growth factor; BM; basal medium; CsA; cyclosporine A; DE; definitive endoderm; DMSO; dimethyl sulfoxide; Dox; doxycycline; ESC; embryoni