سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان

در این صفحه تعداد 641 مقاله تخصصی درباره سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; ox-LDL; oxidized low-density lipoprotein; ECs; endothelial cells; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; FCM; flow cytometry method; RAP; rapamycin; Atherosclerosis; Apoptosis; Autophagy; Kaempferol; PI3K/Akt/mTOR pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; PVAT; perivascular adipose tissue; VECs; vascular endothelial cells; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; NF-κB; nuclear factor kappa B; IKKβ; ikappa B kinaseβ; IkBα; ikappa B α; IL-6; interleukin-6; MCP-1; monocyte chemotactic protein-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Endocytosis; Endothelial cells; Signaling; VEGF; VEGFR2; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; ERK; extracellular signal-regulated kinase; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; MEK; mitogen-activated protein kinase/ERK kinase; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Antofine; Angiogenesis; AKT/mTOR; AMPK; HUVECs; mES; mouse embryonic stem; EB; embryoid body; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; VEGF; vascular endothelial growth factor; PECAM; platelet/endothelial cell adhesion molecule; ERK; extracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; CPT; cryptotanshinone; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; VEGF; vascular endothelial growth factor; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinase 1/2; FAK; focal adhesion kinase; mTOR; mammalian target of rapamycin; ECM; endothelial cell medi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Atherosclerosis; CVD; Sirtuin; SIRT1; SIRT3; SIRT6; Oxidative stress; Lipid metabolism; ABC; Adenosine triphosphate binding cassette; ABCG; ABC sub-family G member; ADP; Adenosine diphosphate; AMPK; Adenosine monophosphate-activated protein kinase; eNOS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Endothelial cells; Inflammatory response; Mitochondrial mass; Palmitate; Reactive oxygen species; BSA; bovine serum albumin; Cu/Zn-SOD (SOD1); copper/zinc superoxide dismutase; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; HUVEC; human umbilical vein endotheli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; MicroRNAs; Placental insufficiency; Endothelial cells; Inflammation; Fetus; Cardiopulmonary bypass; miRNA; microRNA; miR-34a; miRNA-34a; mRNA; messenger RNA; 3'-untranslated regions (UTRs); untranslated region; RCAN1; regulator of calcineurin 1; NFATC1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; ARP; Anoectochilus roxburghii polysaccharose; ROS; reactive oxygen species; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; ICAM-1; intercellular adhesion molecule-1; HG; high glucose; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; IDF; International Diabetes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; POVPC; 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; NO; nitric oxide; O2−;  superoxide anion; HSP90; heat shock protein 90; LDL; low-density lipoprot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; nAChR; nicotinic acetylcholine receptor; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; VE-cadherin; vascular endothelial-cadherin; MLA; methyllycaconitine; DHβE; dihydro-β-erythroidine hydrobromide; ERK; extracellular signal-regulated kinase; MAPK; mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; CatL; cathepsin L; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; SAR; structure-activity relationship; MMP; matrix metalloprotease; ALP; alkaline phosphatase; Cysteine protease inhibitor; Anti-metastatic agent; Thiosemicarbazone; Benzophenone; Phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; PM2.5; Fine particulate matter of < 2.5 µm in aerodynamic diameter; COFs; Cooking oil fumes; LBW; Low birth weight; ROS; Reactive oxygen species; PI3K; Phosphatidylinositol 3-kinase; mTOR; Mechanistic target of rapamycin; HUVECs; Human umbilical vein en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; BSA; Bovine serum albumin; EGF; Epidermal growth factor; FBS; Fetal bovine serum; fMLP; N-Formyl-Met-Leu-Phe; FSH; Follicle-stimulating hormone; HUVEC; Human umbilical vein endothelial cells; PDMS; Polydimethylsiloxane; TAN; Tumor-associated neutrophils;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Angiogenesis; Hemiscorpius lepturus sPLA2 group III; Small subunit; HUVEC; HPAEC; CAM; Chick embryo Chorioallantoic membrane; FGF; Fibroblast growth factor; HPAECs; Human Pulmonary Artery Endothelial Cells; HUVECs; Human Umbilical Vein Endothelial Cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; SIRT1; sirtuin 1; NLRP3; NOD-like receptor family pyrin domain-containing 3; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; CD40; cluster of differentiation 40; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; ECs; endothelial cells; LPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; aa; amino acid; AKP; alkaline phosphatase; aP2; adipocyte protein 2; ASCs; adipose derived stem cells; BMSCs; bone marrow derived stem cells; CDS; coding sequences; COL1; collagens I; COL2; collagens II; COL3; collagens III; COL6; collagens VI; DCN; decor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; AIR; Autoinhibitory region; cAMP; Cyclic adenosine mono-phosphate; HUVEC; Human umbilical vein endothelial cells; LPS; Lipopolysaccharide; PI3K; Phosphatidyl inosite 3-kinase; PKA; Protein kinase A; PKC; Protein kinase C; PMN; Polymorph-nuclear neutrophil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Advanced glycation end products (AGEs); Methylglyoxal (MGO); Human umbilical vein endothelial cells; Lespedeza bicolor (LB); Apoptosis; Reactive oxygen species (ROS); AG; Aminoguanidine; AGEs; advanced glycation end products; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bax
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Paeoniflorin; AOPPs; Reactive oxygen species; HIF-1α; VEGF; AOPPs; advanced oxidation protein products; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; DCFH-DA; dichlorofluorescein-diacetate; ROS; reactive oxygen species; MMP; mitochondrial membrane pote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; APC; anticoagulant protein C/activated protein C; CCI; controlled cortical impact; CT; computed tomography; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EPCR; endothelial cell protein C receptor; FVII; factor VII; GPCR; G protein-coupled receptor; HUVECs; hu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; AITD; autoimmune thyroid disease; Anti-Tg; antithyroglobulin; CagA; cytotoxin-associated gene A; CD; celiac disease; DES; dry eye syndrome; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GD; Graves' disease; GF; germ free; GO; Graves' orbitopathy; HAT; Hashimo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular diseases; HDL; high-density lipoprotein; apoA-I; apolipoprotein A-I; ABCA1; ATP-binding cassette transporter A1; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; HCAECs; human coronary artery endothelial cells; RCT; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; GPR30; G protein coupled receptor 30; LWDH; Liuwei Dihuang; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; Hcy; homocysteine; TC; total cholesterol; TG; triglyceride; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; AnxA2; Annexin A2 protein; anxA2; annexin A2 mRNA; CRM1; chromosome region maintenance-1/exportin-1; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein; EGF; epithelial growth factor; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; LmB; Lept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; ADP; adenosine 5′-diphosphate; AgRP; agouti-related peptide; AMPK; 5′-AMP-activated protein kinase; ApnA; diadenosine polyphosphate; ApoE; apolipoprotein E; AT1R; angiotensin II type 1 receptor; ATP; adenosine 5′-triphosphate; BN-PAGE; blue native-p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; AJ; adherens junctions; CD; chow diet; CSN; cysteine sulfonate; DHA; docosahexanoic acid; EV; Evans blue; Frk; Fyn-related kinase; GJ; gap junctions; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; 15-LOX; 15-lipoxygenase; LSGS; low-serum growth supplement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; ARS; Alizarin red S; BrdU; 5-bromo-2-deoxy-uridine; BSPII; bone sialoprotein II; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; DAPI; 4′, 6-diamidino-2-phenylindole; GFP; green fluorescent protein; HDMS; hexamethyldisilazane; HUVEC; human umbilical vein endoth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; ATP; adenosine triphosphate; DAG; diacylglycerol; ECM; extracellular matrix; FAK; focal adhesion kinase; GAP; GTPase activating protein; GDI; guanine dissociation factor; GEF; guanine nucleotide exchange factor; GPCR; G protein coupled receptor; HUVEC; Hu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; HDL; high density lipoprotein; apoE; apolipoprotein E; UFP; ultrafine particles; CD40; cluster of differentiation 40; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; HMEC; human microvascular endothelial cells; BAEC; bovine aortic endothelial cells; mRNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; p38MAPK phosphorylation; ERK1/2 phosphorylation; Akt phosphorylation; Migration; Pyrazolylureas; Imidazopyrazole derivatives; HUVECs; Human umbilical vein endothelial cells; BMDCs; bone marrow-derived cells; bFGF; basic fibroblast growth factor; EMT; epit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; LSEC; liver sinusoidal endothelial cell; EC; endothelial cell; EV; empty vector; FC; fold change; HHSEC/HLSEC; Human Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells; HUVEC; Human Umbilical Vein Endothelial Cells; HDLEC; Human Dermal Lymphatic Endothelial Cells; WB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; sesn2; sestrin2; AMPK; AMP-activated protein kinase; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; LPS; lipopolysaccharide; NF-κB; nuclear factor kappa B; ROS; reactive oxygen species; ER; endoplasmic reticulum; ICAM-1; Intercellular Adhesion Molecule 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; PCOS; polycystic ovary syndrome; IR; insulin resistance; ER; endoplasmic reticulum; HOMA; homeostatic model assessment; ROS; reactive oxygen species; ICAM-1; intercellular adhesion molecule 1; VCAM-1; vascular cell adhesion molecule 1; IL-6; interleukin 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; CVD; cardiovascular diseases; DMSO; dimethyl sulfoxide; EA; elaidic acid (9t-18:1); F2-isoP; F2-isoprostane; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; iTFA; industrial TFA; LC-MS/MS; liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry; PG; pros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; TERPY; [Ru(terpy)(bdq)NO]3+; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; SHR; spontaneously hypertensive rats; Cav-1; caveolin-1; NO; nitric oxide; CaM; calmodulin; FAD; flavin adenine dinucleotide; FMN; flavin mononucleotide; BH4; (6R-)5,6,7,8-tetrahydro-L-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Ilexsaponin A1; Ilex pubescens; Pro-angiogenesis; Zebrafish; Endothelial cells; HUVECs; Human Umbilical Vein Endothelial Cells; VEGF; Vascular Endothelial Growth Factor; VRI; Tyrosine Kinase Inhibitor II; EGFP; Enhanced Green Fluorescent Protein; F-12K; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; AG; aminoguanidine; AGE; advanced glycation end-product; Akt; protein kinase B; eNOS; endothelial NO synthase; ERK; extracellular signal-regulated protein kinase; Glo1; glyoxalase 1; HDAC; histone deacetylase; HUVECs; human umbilical vein endothelial cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; BSA; bovine serum albumin; DMEM; Dulbecco's modified eagle's medium; BBI; Bowman-Birk inhibitor; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FBS; fetal bovine serum; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; LDH; lactate dehydrogenase; MTT; 3-(4,5-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; Cyclic-indole derivatives; Antiproliferative activity; Tubulin polymerization inhibitor; Cell cycle arrest; Apoptosis; CA-4; Combretastain A-4; VDAs; vascular disrupting agents; HMTA; hexamethylenetetramine; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های اندوتلیالی ورید ناف انسان; 5-HT3; type of 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor; (125I-)αBTX; (125I-labeled) α-bungarotoxin; α-CT; α-contotoxin, α7 nAChR antagonist; AAA; abdominal aorta aneurysm; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AngII; angiotensin II therapy