آشنایی با موضوع

شکست هیدرولیکی، (Hydraulic fracturing) یک تکنیک تحریک چاه است که در آن سخره به وسیلهٔ مایع فشرده شده شکسته می‌شود. این فرایند شامل تزریق پرفشار سیال فرکیینگ (عموماً آب، حاوی ماسه و دیگر مواد سخت‌کننده) به حفرهٔ حفاری به منظور ایجاد ترک‌هایی در آرایش صخره‌ها که از طریق آن گاز طبیعی، نفت خام، و آب‌نمک آزادانه تر جریان یابند. وقتی فشار هیدرولیک از چاه برداشته شود، دانه‌های کوچک‌های پراپنت‌های شکست هیدرولیکی (یا ماسه یا آلومینیوم اکسید) شکستگی‌ها را باز نگه می‌دارند. شکست هیدرولیکی یکی از روش های انگیزش مخازن هیدروکربوری است که با هدف افزایش برداشت از مخازن با نفوذپذیری کم، توسعه یافته است. به منظور طراحی ایمن و بهینه ی این فرآیند، ضروری است که پارامترهای مؤثر بر گسترش ترک هیدرولیکی قبل از اجرای آن بر سنگ مخزن مورد ارزیابی قرار گیرد. در مخازن شکسته شده و دارای ناپیوستگی­های از پیش موجود، نحوه ی گسترش شکست هیدرولیکی به دلیل اندرکنش آن با شکستگی های طبیعی متفاوت است به گونه ای که این ناپیوستگی­ها می توانند فشار موردنیاز برای گسترش شکست هیدرولیکی را افزایش داده و بر جایگیری پروپانت و قدرت انتقال سیال در درون شکستگی تأثیر عمده ای داشته باشند. شکست هیدرولیکی به عنوان یکی از مهمترین روش های تحریک و ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز شناخته می شود. تعیین راستای گسترش شکست و هندسه شبکه شکست ایجاد شده توسط فرآیند شکست هیدرولیکی در افزایش نفوذپذیری مخزن نقش بسزایی دارد. محیط مخزن حاوی شکستگی های طبیعی است و اندرکنش شکست هیدرولیکی با این شکستگی ها در تعیین هندسه شبکه شکستگی های ایجاد شده اهمیت زیادی دارد. توقف، عبور و بازشدگی، شرایط ممکن در برخورد شکست هیدرولیکی با شکستگی های طبیعی است. شکست هیدرولیکی به عنوان روشی برای تحریک مخازن نفتی به عوامل مختلفی از جمله خصوصیات محیطی که شکستگی در آن رشد می­کند بستگی دارد. خصوصیات مکانیکی لایه­ها به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار بر روند پیشروی شکست هیدرولیکی و هندسه ی آن شناخته می­شوند. شکست هیدرولیکی، به عنوان روشی برای تحریک مخازن نفتی، به عوامل گوناگونی مانند ویژگی های محیطی که شکستگی در آن رشد می کند، بستگی دارد. ناپیوستگی­های قرار گرفته در مسیر ترک و ویژگی های مکانیکی آن ها از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر روند پیشروی شکست هیدرولیکی و هندسه آن شناخته می شوند.
در این صفحه تعداد 689 مقاله تخصصی درباره شکست هیدرولیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شکست هیدرولیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست هیدرولیکی; Sichuan Basin; Shale gas; Sustained annulus pressure; Hydraulic fracturing; Cement sheath integrity; Micro-annulus; Plastic deformation; Interfacial bonding strength; Young's modulus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست هیدرولیکی; 3-Furaldehyde; Heat-activated persulfate oxidation; Fe (III); Hydraulic fracturing; High pressure; Halogenated organic byproducts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شکست هیدرولیکی; Hydraulic fracturing; Natural fracture; Seepage-stress coupling; Staged fracturing; Extended finite element method; Stress shadow effect;