انتقال هیدریدها

در این صفحه تعداد 55 مقاله تخصصی درباره انتقال هیدریدها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال هیدریدها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; Cellulose hydrolysis; Solid acid catalysts; Lewis acidity; Tungstated zirconia; Hydride transfer; 2,5-Hexanedione;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; Enzyme kinetics; Coenzyme binding; Conformational change; Hydride transfer; X-ray crystallography; Protein structure; ADH; alcohol dehydrogenase; E267H; substitution Glu-267 with histidine residue; E267 H/N; substitution with either histidine or asparag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; FNR; ferredoxin-NADP+ reductase; FPR; bacterial-type FNR; AnFNR; FNR from the cyanobacterium Anabaena PCC 7119; PsFNR; FNR from Pisum sativum; XaFPR; FPR from Xanthomonas axonopodis pv. citri; EcFPR; FPR from Escherichia coli; FNRox; FNR in the fully oxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; FNR; ferredoxin-NADP+ reductase; FNRox; FNR in the fully oxidized state; FNRsq; FNR in the partially reduced state; FNRhq; FNR in the anionic hydroquinone (fully reduced) state; Fd; ferredoxin; Fdrd; ferredoxin in the reduced state; dRf; 5-deazariboflavin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; FAD and FADH−; oxidised and two-electron reduced forms of the flavin adenine dinucleotide; WT; wild-type; CTC; charge transfer complex; HT; hydride transfer; ITC; isothermal titration calorimetry; FNR/FPR; plastidic/bacterial ferredoxin-NADP+ reductase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; NADP+; NADPH, nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate in its oxidised and reduced forms; FAD; flavin adenine dinucleotide; FNR, FNRox, FNRhq, FNRsq; ferredoxin-NADP+ reductase and FNR in the fully oxidised, anionic hydroquinone (fully reduced) and n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; Protecting groups; Indole; Chemoselectivity; Hydride transfer; Hydrolysis; AOFRVMFRAPUKMS-UHFFFAOYSA-N; NAFAVCAVLHYJBV-UHFFFAOYSA-N; IUOQQFHFSPTAOH-UHFFFAOYSA-N; QVZGKXYWOCDMEP-UHFFFAOYSA-N; GDYNJJAAVMTFPI-UHFFFAOYSA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; FNR; plastidic ferredoxin NADP(H) oxidoreductase; FPR; bacterial ferredoxin/flavodoxin NADP(H) oxidoreductase; Ferredoxin(flavodoxin)-NADP(H) oxidoreductase; Rhodobacter capsulatus; Hydride transfer; Coenzyme binding; NADP+-complex structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال هیدریدها; RP5, ribose-5-phosphate; DHFR, dihydrofolate reductase; EC, E.coli; Bc, B.subtilis; MjaRED, M.jannaschii reductasebi-functional deaminase/reductase; riboflavin biosynthesis; 3D-structure comparison; NADPH; hydride transfer