اکسیژن درمان با فشار بالا

در این صفحه تعداد 151 مقاله تخصصی درباره اکسیژن درمان با فشار بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیژن درمان با فشار بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Salvage treatment; Intratympanic treatment; Hyperbaric oxygen therapy; Sudden hearing loss; Terapia de resgate; Tratamento intratimpânico; Oxigenoterapia hiperbárica; Perda auditiva súbita;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; MEB; middle ear barotrauma; ETD; eustachian tube dysfunction; P; P-value; Eustachian tube dysfunction; Middle ear barotrauma; Hyperbaric oxygen therapy; Hyperbaric oxygen intolerance; Hyperbaric oxygen complications; Decon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; AIDS; acquired immuno deficiency syndrome; ATP; adenosine triphosphate; AOC; alteration of consciousness; AQP4; aquaporin 4; Kv.4.2; A-type voltage-gated potassium channel; bFGF; basic fibroblast growth factor; BBB; blood brain barrier; BM; bone marrow; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Hyperbaric oxygen therapy; Idiopathic sudden sensorineural hearing loss; Oral steroid; Ozone therapy; Oxigenoterapia hiperbárica; Surdez súbita; Esteroide oral; Ozonioterapia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Ca; total serum calcium; CKD; chronic kidney disease; ESRD; end-stage renal disease; eGFR; estimated glomerular filtration rate; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; HR; hazard ratio; PTH; parathyroid hormone; STS; sodium thiosulfate; tPA; tissue-plasminogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Hyperbaric oxygen therapy; Radiation therapy; Bone; Mandible; Radiation-Induced Damage; Microcomputed tomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; CNS; central nervous system; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; H&E; hematoxylin and eosin; IF; immunofluorescent; PBS; phosphate buffered saline; PO2; oxygen pressure; OCT; optimal cutting temperature; RT-PCR; Reverse Transcription and Polymerase Chain Rea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; 15; CT; computed tomography; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; POD; postoperative day; TRR; tracheal resection and reconstruction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Aerobic; Anaerobic; Microbe; Spatial Gradient of Oxygen; EPR; electron paramagnetic resonance; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; PMMA; polymethylmethacrylate; rRNA; ribosomal RNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; ACP; antegrade cerebral perfusion; AMES; assisted movement with enhanced sensation; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid; BAIPC; bilateral arm ischemic preconditioning; BBB; blood-brain barrier; BCI; Brain-Computer Interface; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; SAE; systemic arterial embolism; PTNB; percutaneous transthoracic needle biopsy; CT; computed tomography; ECG; electrocardiogram; HBOT; hyperbaric oxygen therapy; Systemic air embolism; CT-guided biopsy; Transthoracic lung biopsy; Complications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Sclérodermie systémique; Syndrome de Raynaud; Ulcères; Nécrose; Ischémie; Orteils; Oxygénothérapie hyperbare; Systemic sclerosis; Raynaud's phenomenon; Ischemia; Necrosis; Ulcers; Hyperbaric oxygen therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Hyperbaric oxygen therapy; Idiopathic normal pressure hydrocephalus; Outcome; Ventriculoperitoneal shunt; CBF; Cerebral blood flow; CSF; Cerebrospinal fluid; ETV; Endoscopic third ventriculostomy; HBO; Hyperbaric oxygen; HI; Hypoxia-ischemia; iNPH; Idiopa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Lower limb injuries; Diabetic foot; Diabetic ulcer; Peripheral complications of diabetes; Hyperbaric oxygen therapy; Healing time; Heridas de miembros inferiores; Pie diabético; Úlcera diabética; Complicaciones periféricas de la diabetes; Oxígeno hip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیژن درمان با فشار بالا; Ø; diameter; atm; standard atmosphere; AVA; automated vascular analysis; AVI; audio video interleave; Øbv; blood vessel diameter; BL; baseline;  ∆ Øbv; delta (change) blood vessel diameter; DC; direct current; DVI; digital video imaging; EU; Europe