سندرم Hypereosinophilic

در این صفحه تعداد 124 مقاله تخصصی درباره سندرم Hypereosinophilic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سندرم Hypereosinophilic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; azathioprine; eosinophilic fasciitis; epoxy; generalized morphea; phototherapy; ultraviolet A1; BAMM; Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane; EF; eosinophilic fasciitis; EGPA; eosinophilic granulomatosis with polyangiitis; HES; hypereosinophilic syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Eosinophilia; Hypereosinophilic syndromes; Diagnosis; Testing; Treatment; AEC; Absolute eosinophil count; CBC; Complete blood cell count; CT; Computed tomography; EGPA; Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis; FDA; Food and Drug Administration; HES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Hypereosinophilic syndrome; Monoclonal antibody; IL-5; AEC; Absolute eosinophil count; CEL-NOS; Chronic eosinophilic leukemia-not otherwise specified; EGID; Eosinophilic gastrointestinal disorder; EGPA; Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis; EoE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Connective tissue diseases; systemic lupus erythematosus; rheumatoid arthritis; systemic sclerosis; vasculitis; biomarkers; AAV; ANCA-associated vasculitides; ACA; Anti-centromere antibody; ACPA; Anti-citrullinated protein antibody; ACR; American College
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Dermal inflammatory diseases; Gyrate erythemas; Viral exanthems; Pigmented purpura; Polymorphous light eruption; Tumid lupus; Cutaneous lymphoid hyperplasia; Sweet syndrome; Pyoderma gangrenosum; Hidradenitis suppurativa; Autoinflammatory dermatitis; Arth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Systemic mastocytosis; Hypereosinophilic syndrome; Tyrosine kinase inhibitor; FIP1L1-PDGFRA; FGFR1; JAK2; Imatinib; Midostaurin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Eosinophil; Hypereosinophilic syndrome; Pediatric; Children; AEC; Absolute eosinophil count; ALL; Acute lymphoblastic leukemia; EAE; Episodic angioedema and eosinophilia; EGID; Eosinophilic gastrointestinal disease; EGPA; eosinophilic granulomatosis with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Hematologic malignancy; Hypereosinophilia; Hypereosinophilic syndrome; Lymphoma; Leukemia; AICL; Angioimmunoblastic T-cell leukemia; AML; Acute myelogenous leukemia; ATLL; Adult T-cell lymphoma/leukemia; BE; Blood eosinophilia; CEL; Chronic eosinophilic l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; EMG; Electromyography; EAM; Eosinophilic-associated myopathies; HES; Hypereosinophilic syndrome; LGMD; Limb girdle muscular dystrophy; MRI; Magnetic resonance imaging; MBP; Major basic protein; Eosinophilia-associated myopathies; Eosinophilic myositis; Eo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Cat; Hypereosinophilic syndrome; Eosinophilic dermatitis; Imatinib mesylate; Tyrosine-kinase inhibitorChat; Syndrome hyperéosinophilique; Dermatite éosinophilique; Imatinib mesilate; inhibiteur des tyrosine-kinases
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Eosinophil; hypereosinophilic syndrome; cytokine; pathogenesis; AEC; Absolute eosinophil count; FIP1L1; Fip1-like1; GM; Geometric mean; HES; Hypereosinophilic syndromes; HEUS; Hypereosinophilia of unknown significance; PDGFRA; Platelet-derived growth fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Autophagy; eosinophil cytolysis; eosinophilic disease; necrosis; necroptosis; non-apoptotic cell death; mixed lineage kinase-like; RIP kinase; reactive oxygen species; cfeg; Cluster of free eosinophil granules; CR3; Complement receptor 3; DPI; Diphenylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Epidermal growth factor-like module containing mucin-like hormone receptor 1; eosinophil; hypereosinophilic syndrome; mAb therapy; afucosylated antibody; eosinophilia; ADCC; Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AEC; Absolute eosinophil count;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Hypereosinophilic syndrome; eosinophilic leukemia; criteria; classification; hypereosinophilia of undetermined significance; BM; Bone marrow; CEL; Chronic eosinophilic leukemia; FGFR; Fibroblast growth factor receptor; HE; Hypereosinophilia; HEN; Primary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; Hyperéosinophilie; Syndrome hyperéosinophilique; Cardiomyopathie; Transcrit FIP1L1-PDGFRA; Imatinib mésylate; Eosinophilia; Hypereosinophilic syndrome; Cardiomyopathy; FIP1L1-PDGFRA transcript; Imatinib mesylate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; CEL-NOS; chronic eosinophilic leukemia, not otherwise specified; FISH; fluorescence in situ hybridization; HES; hypereosinophilic syndrome; PDGFR; platelet-derived growth factor receptor; RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction; WHO; World
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم Hypereosinophilic; CD3-CD4+; lymphocytic variant HES; clonal T-cell; TARC; IL-5; mepolizumab; AITL; Angioimmunoblastic T-cell lymphoma; APC; Allophycocyanin; FITC; Fluorescein isothiocyanate; F/P; FIP1-like 1/platelet-derived growth factor receptor α fusion; HES; Hypereosi