هیپوکسالورژی

در این صفحه تعداد 116 مقاله تخصصی درباره هیپوکسالورژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیپوکسالورژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسالورژی; Hyperoxaluria; PKCδ; Rottlerin; NADPH oxidase; Renal functionROS, reactive oxygen species; CaOx, calcium oxalate; PKCδ, protein kinase C δ; EG, ethylene glycol; ALP, Alkaline phosphatase; LDH, lactate dehydrogenase; SOD, superoxide dismutase; CAT, catalas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسالورژی; Polyacrylic acid; Anionic polymer; Hyperoxaluria; Urolithiasis; NephroprotectionpAA, Polyacrylic acid; EG, Ethylene Glycol; XRD, X-ray Diffraction; FT-IR, Fourier Transform-Infra red; BW, Body Weight; HEPES, 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسالورژی; Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet; oxalate; nephrolithiasis; kidney stone; hyperoxaluria; clinical trial; calcium oxalate supersaturation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسالورژی; Ammi visnaga; Nephrolithiasis; Hyperoxaluria; Calcium oxalate; Khellin; VisnaginKE, Khella extract; Ox, Oxalate; COM, Calcium oxalate monohydrate; CaOx, Calcium oxalate; MDCK, Madin-Canine Kidney collecting duct tubular epithelium cell line; LLC-PK1, Porc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسالورژی; kidney; nephrolithiasis; glyoxylate reductase; hyperoxaluria; primary; mutation; AGT; alanine:glyoxylate aminotransferase; GRHPR; glyoxylate reductase hydroxypyruvate reductase; PCR; polymerase chain reaction; PH; primary hyperoxaluria; PH1; PH type 1; PH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوکسالورژی; bariatric surgery; obesity; hyperoxaluria; urolithiasisBMI, body mass index; BW, body weight; CaOx, calcium oxalate; GB, gastric banding; RD, Registered Dietitian; RYGB, Roux-en-Y gastric bypass; SF, stone formers; SS, supersaturation